OKRs

4 วิธีวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

การขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ไม่ได้อยู่ที่ผู้บริหารเพียงคนเดียว แต่รวมไปถึงพนักงานทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หยุด เมื่อองค์กรเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ก็ต้องมีการขยายทีม รับพนักงานเพิ่ม มากคนก็มากเรื่อง เกิดความหลากหลายมากมายตามมา ทั้งเรื่องนิสัย ความคิด หรือแม้กระทั่งความต่างแต่ละช่วงวัย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้น หัวหน้าหรือผู้บริหารเองไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองทั้งหมด ยิ่งองค์กรที่มีขนาดใหญ่คงจะยากที่จะเข้าถึงและรู้จักกับพนักงานทุกคนได้ จึงต้องมีการวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการชี้วัดความสำเร็จได้

ทำไมต้องมีการประเมินพนักงาน?

การประเมินพนักงาน มีขึ้นเพื่อให้ทราบว่าผลงานของพนักงานแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง ได้ทราบสิ่งที่ทำได้ดี และสิ่งที่ควรปรับปรุง จะได้นำไปจัดการวางแผนและพัฒนาต่อไป นอกจากการวัดประสิทธิภาพในตัวของพนักงานแต่ละคนแล้ว ยังสามารถนำผลของการประเมินมาพิจารณาเพื่อ “เพิ่มเงินเดือน” และ “โบนัส” หรืออาจจะเป็นรางวัลในรูปแบบอื่น ใครๆ ก็อยากได้รับอะไรตอบแทนด้วยกันทั้งนั้น สิ่งตอบแทนเหล่านี้อาจเป็นเป้าหมายของพวกเขาในการทำงานก็ได้

วิธีวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

1️⃣ วัดผลจาก OKRs

 การตั้งเป้าหมายด้วย OKRs เป็นการกระตุ้นให้พนักงานนั้นมีความรู้สึกที่อยากจะทำงาน ซึ่งต้องมีการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์กับระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน และสามารถติดตามความคืบหน้าของทุกคนได้ เพื่อให้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งมีเครื่องมือที่สามารถวัดผลของ OKRs ของคุณได้ เช่น MANAWORK เป็นแพลตฟอร์มจัดการงานบริหารทีมที่มีฟีเจอร์ Goal/OKRs ให้คุณสร้างเป้าหมายเป็นของตัวเองหรือเป้าหมายของทีมได้ โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน เพิ่มเจ้าของเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องในเป้าหมายได้ อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าความเชื่อมโยงไปยังโปรเจคต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มได้อีกด้วย ซึ่งพนักงานเองสามารถเข้าไปอัปเดตเป้าหมายให้หัวหน้าทราบความคืบหน้า หัวหน้าเองก็เข้ามาตรวจสอบได้แบบ Real Time

อ่านเพิ่มเติม ตั้ง OKRs ให้ท้าทายเริ่มต้นอย่างไร คลิก

2️⃣ ประเมินตนเอง

 ให้พนักงานได้ประเมินตนเองในด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด ยกตัวอย่างเช่น ทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะด้านการสื่อสารทั้งภายใน-ภายนอกบริษัท และทักษะความเป็นผู้นำ เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นในมุมของตนเองเกี่ยวกับการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้น และพนักงานจะได้มองเห็นข้อดีหรือข้อควรปรับปรุงของตนเองว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่องค์กรจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานได้อย่างตรงจุด เช่น ขาดทักษะการใช้โปรแกรมด้านกราฟิกใหม่ ๆ องค์กรก็สามารถสนับสนุนคอร์สเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานได้ เพราะโลกของการทำงานเปลี่ยนไปทุกวัน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่เกิดใหม่อยู่เสมอ

3️⃣ ประเมินผลจากเพื่อนร่วมงาน

 การทำงานอาจจะได้ประสานงานต่างทีม ได้พบปะพูดคุยกันในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องของการทำงาน หรือปรึกษาปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้น ดังนั้น การที่ให้เพื่อนร่วมงานประเมินจะทำให้เห็นภาพรวมของการทำงานมากยิ่งขึ้น เพราะเพื่อนร่วมงานจะเป็นคนที่จะมองเห็นพฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนอย่างใกล้ชิดและรู้รายละเอียดของการทำงานมากกว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าที่อาจจะตกหล่นหรือดูแลพนักงานทุกคนได้ไม่ทั่วถึง เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการนำเสนองาน หรือทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น ซึ่งการประเมินจากเพื่อนร่วมงานสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจในการประเมินเพื่อเพิ่มเงินเดือน-เงินโบนัสให้กับพนักงานได้

3️⃣ ประเมินผลจากเพื่อนร่วมงาน

 การทำงานอาจจะได้ประสานงานต่างทีม ได้พบปะพูดคุยกันในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องของการทำงาน หรือปรึกษาปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้น ดังนั้น การที่ให้เพื่อนร่วมงานประเมินจะทำให้เห็นภาพรวมของการทำงานมากยิ่งขึ้น เพราะเพื่อนร่วมงานจะเป็นคนที่จะมองเห็นพฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนอย่างใกล้ชิดและรู้รายละเอียดของการทำงานมากกว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าที่อาจจะตกหล่นหรือดูแลพนักงานทุกคนได้ไม่ทั่วถึง เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการนำเสนองาน หรือทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น ซึ่งการประเมินจากเพื่อนร่วมงานสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจในการประเมินเพื่อเพิ่มเงินเดือน-เงินโบนัสให้กับพนักงานได้

4️⃣ประเมินผลจากความร่วมมือในทีม

 โปรเจคจะสำเร็จได้นั้นเกิดจากการร่วมมือกันเป็นทีมเวิร์ค จึงต้องมีการประเมินจากการทำงานเป็นทีม บางคนอาจจะทำงานของตัวเองได้ดี แต่การทำงานร่วมกันทีมยังไม่ดีเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะขาดทักษะบางอย่างในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทีมจะได้ประเมินได้ว่าใครบ้างในทีมที่มีปัญหา จะได้หาแนวทางการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น ให้ทีมเติมเต็มกันได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้โปรเจคต่อไปในอนาคตสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้หรือปัญหานี้อาจไม่เกิดขึ้นอีก ก็จะมีโอกาสสำเร็จเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว

การวัดประสิทธิภาพของพนักงานจะทำให้เห็นภาพรวมในการทำงานของพนักงานทุกคนอย่างชัดเจนรวมไปถึงข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไข หากมีการสนับสนุนให้พนักงานได้มีการใช้โปรแกรม จัดการ ตาราง งาน เพื่อให้เกิด Productivity ในการทำงานมากขึ้น เพราะมีระบบการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วย เพราะทุกวันนี้การใช้ชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การทำงานเองก็ยังต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและยิ่งมีบุคลากรที่ใช้เครื่องมือต่าง ๆ อย่างเข้าใจก็จะช่วยแบ่งเบาภาระบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป องค์กรของคุณก็จะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างเต็มเปี่ยม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!👉 https://manawork.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ  Line

นัดเดโม่ / ข้อเสนอแบบองค์กร ติดต่อได้ที่ 063-535-1193 (ทีมมานะ)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ

OKRsBusiness
Charida S Charida S · 15 มี.ค. 2566 เวลา 2:20 น.

SUGGEST POSTS