Agile

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Agile project management

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Agile project management

ในปัจจุบันการทำงานแบบ Agile Project Management ถือเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนในทีม หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อปรับตัวให้ทันกับโลกยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถ การจัดการ การบริหาร หลาย ๆ องค์กรจึงเริ่มนำเอาแนวคิดการทำงานแบบ Agile มาปรับใช้กันมากขึ้น

Agile Project Management คืออะไร?

Agile Project Management คือ
Agile Project Management คือ

Agile Project Management คือวิธีการจัดการรูปแบบใหม่ในยุค Digital Transformation ที่เข้ามาช่วยบริหารโครงสร้างการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ กระตุ้นให้ทุกคนสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อปรับเปลี่ยนแนวการทำงาน และแนวคิด นอกจากนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจมากยิ่งขึ้น

Agile Project Management มีหลักการทำงานอย่างไร?

กระบวนการทำงานของ Agile Project Management คือจะเข้ามาช่วยเรื่องการสื่อสารภายในทีมมากขึ้น เน้นผลลัพธ์มากกว่าขั้นตอนการทำงาน รวมถึงลดการทำงานด้านเอกสารลง โดยมุ่งไปที่การสื่อสารและประสานงานกันภายในทีม ไม่แยกแผนกชัดเจน

Agile Project Management นิยมถูกนำมาใช้ในบริษัท IT หรือบริษัท Startup ที่เน้นความคล่องตัวในการทำงาน ซึ่ง Agile Project Management นอกจากจะเป็นรูปแบบการทำงานแล้ว ยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรทางอ้อมอีกด้วย

วิธีการทำงานของ Agile Project Management

การทำงานของ Agile Project Management
การทำงานของ Agile Project Management

หากนำ Agile Project Management มาใช้โดยไม่เข้าใจถึงแนวคิดการทำงานแบบ Agile ดีพอ อาจทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลต่องานได้ ดังนั้นถ้าทราบถึงวิธีการทำงานที่แท้จริงของ Agile Project Management ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนในทีมให้ดียิ่งขึ้น

  • กระตุ้นให้ทุกคนสื่อสารกันภายในทีม

เนื่องจาก Agile Project Management เน้นการพึ่งพาคนในการทำงานมากกว่ากระบวนการ ทำให้การสื่อสารกันภายในทีมจำเป็นอย่างมาก หากมีคนใดคนหนึ่งในทีมสื่อสารไม่ชัดเจน ก็อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้

  • อาศัยความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน

นอกจากการสื่อสารแล้ว การอาศัยทัศนคติและความเข้าใจกันในการทำงาน ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน หากคนในทีมมีทัศนคติที่กล่าวโทษคนอื่นอยู่เสมอ อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานกันได้ ดังนั้นวิธีการทำงานของ Agile Project Management จะต้องอาศัย Mindset ที่ดีของคนในทีมเป็นสำคัญ

  • กระตุ้นให้คนในทีมรับผิดชอบหน้าที่ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

การมี Agile Project Management เข้ามาช่วยในการทำงานไม่เพียงแต่ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น แต่ยังช่วยให้คนในทีมไม่เกี่ยงงานกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการมีวินัยอีกด้วย

  • เน้นการวางแผน และใช้งานได้จริง

วิธีการของ Agile Project Management นั้นเน้นการวางแผนเรื่อย ๆ ไม่ยึดติดอยู่กับแผนแบบเดิม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพราะจุดประสงค์ของ Agile Project Management คือใช้งานได้จริง

การทำงานด้วย Agile Project Management ดีอย่างไร

  • ช่วยให้โครงการ หรือโปรเจกต์ต่าง ๆ ส่งครบทันตามกำหนดที่วางไว้
  • หมดปัญหาเรื่องการสื่อสารภายในทีมทำงาน
  • สามารถประเมินระยะเวลาโครงการได้ ไม่ต้องกะเวลาเอาเอง
  • ช่วยประเมินจำนวนชั่วโมงต่อวันทำงานของทีมได้
  • คนในทีมมีการปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  • คนในทีมมีอำนาจตัดสินใจ รวมถึงสามารถกำหนดทิศทางงานของตัวเองได้

ใช้ Agile Project Management อย่างไรให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน?

การใช้ Agile Project Management

การนำเอา Agile Project Management มาปรับใช้ในการทำงานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับองค์กรที่ต้องการรับมือให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลง แต่ทว่าคนในทีมก็ต้องอาศัย Mindset ที่ดี ช่วยกันปรับความคิดให้สอดคล้องกับ Agile แน่นอนว่าการทำงานในครั้งแรกย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีการที่ใหม่ ดังนั้นคนในทีมจึงต้องอาศัยการพูดคุย หรือการสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อหาปัญหาและแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ รวมถึงต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากคนในทีมจะต้องปรับตัวแล้ว ผู้นำองค์กรก็จะต้องพร้อมเข้าใจ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน เนื่องจาก Agile Project Management ต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารลงมาสู่ทีมงาน เพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

สรุป

การนำเอา Agile Project Management มาเป็นตัวช่วยในการทำงานกำลังได้รับความนิยมในหลาย ๆ องค์กร โดยหวังผลให้การทำงานของคนในทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากนำมาใช้อย่างถูกต้องจะช่วยให้การทำงานดีขึ้นมากกว่าเดิม

หากต้องการสร้างระบบที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้อุปสรรค ลองหันมาใช้ตัวช่วยอย่าง MANAWORK ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทีมงาน ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย วางแผนการทำงาน ติดตามการทำงาน อัปโหลดไฟล์ได้ในระบบเดียว

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงาน สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

AgileBusiness
MANAWORK Editor MANAWORK Editor · 5 เม.ย. 2566 เวลา 10:30 น.

SUGGEST POSTS