Business

หยุด!! การทำงานแบบ SILO เพื่อก่อตั้ง “Teamwork”

ธุรกิจในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการขยับขยายงาน จำนวนคน และฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัทเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ถ้าจำนวนคนและฝ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น แน่นอนว่าต้องมีการทำงานร่วมมือกัน ประสานงานกัน ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลายคนอาจคิดว่ายิ่งมีคนมากขึ้นในบริษัท ยิ่งทำให้การทำงานยุ่งยาก หลายคนหลายความคิด ขาดความร่วมมือกัน ไม่ได้มองถึงการเป็น Teamwork จนกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัทได้

การทำงานแบบตัวใครตัวมัน เรียกว่า SILO หรือ Work as SILO คือ การทำงานแบบแยกส่วน ไม่ค่อยสื่อสารกันภายในทีม ต่างคนต่างโฟกัสเฉพาะงานของตัวเอง ซึ่งการทำงานแบบ SILO จะทำให้องค์กรต้องเจอกับความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพราะทุกคนใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลัก ไม่มีใครรับฟังความคิดเห็นของคนในทีม

การทำงานที่ตรงข้ามกับการทำงานแบบ SILO ก็คือการทำงานแบบ Teamwork ที่ทุกคนในทีมร่วมกันหา Solution ในการแก้ปัญหา พร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกคน แม้ว่าความคิดจะแตกต่างกันก็ตาม การที่จะทำให้ Teamwork มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อาจจะต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วย ยกตัวอย่างเช่น MANAWORK ระบบบริหารจัดการทีมออนไลน์ ที่ช่วยให้การประสานงานระหว่างทีมเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในสำนักงานหรือจะ Work from Home ก็ยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงาน

| สามารถอ่านเรื่องราวการสร้าง Teamwork ได้ที่นี่

วิธีเปลี่ยนการทำงานแบบ SILO ให้เป็น Teamwork

1. ทำให้ทุกคนโฟกัสเป้าหมายที่ใหญ่กว่า

การสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทเข้าใจเป้าหมายที่สำคัญของบริษัท และมีส่วนร่วมกับเป้าหมายนี้อย่างไร จะช่วยให้ปัญหาการทำงานแบบ SILO ลดลงได้ ให้กลายเป็นแบบ Teamwork

2. สร้างความสามัคคีและร่วมมือกันระหว่างคนในทีมเอง และฝ่ายต่าง ๆ

ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยให้การดำเนินงานภายในองค์กรราบรื่น การพูดคุย ประสานงานในแต่ละหน่วยงานล้วนมีผลมาจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้น ซึ่งผู้บริหารควรสนับสนุนให้เกิดมิตรภาพที่ดีในองค์กรได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกัน เปิดพื้นที่ให้พนักงานทำความรู้จักกันให้มากขึ้น เป็นต้น

3. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์กัน

ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์หรือสร้าง Teamwork  ได้ง่ายขึ้นก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งเรื่องของสถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ไปจนถึงการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กรที่ดีก็ยังเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันเอื้อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้ง่ายขึ้น

การทำลาย SILO เป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานทำงานร่วมกันได้ โดยไม่ยึดติดแต่กับความคิดของตัวเองเป็นหลัก แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของกันและกัน มีความเป็น Teamwork มีเป้าหมายร่วมกัน เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!👉 https://manawork.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ  Line

นัดเดโม่ / ข้อเสนอแบบองค์กร ติดต่อได้ที่ 063-535-1193 (ทีมมานะ)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ

อ้างอิง : https://www.longtunman.com/35589

BusinessTeamworkMANAWORK
Charida S Charida S · 21 ก.พ. 2565 เวลา 12:00 น.

SUGGEST POSTS