Project Management Tools

ความสำคัญของความสุขในการทำงาน

การทำงานของพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร องค์กรยุคใหม่ต้องหันมาใส่ใจพนักงาน ไปพร้อม ๆ กับการทำ Digital Transformation เพราะพนักงานไม่ใช่เครื่องจักร พวกเขาล้วนมีความรู้สึกเหมือนกับคุณ ซึ่งการรับรู้ทางอารมณ์ของพนักงานในทางที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานที่ดีเช่นกัน

ความสุขในการทำงาน (Workplace Happiness) แน่นอนว่าทุกคนล้วนมองหาความสุขอยู่เสมอในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในที่ทำงาน ที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองที่ทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่เพื่อทำมาหากิน องค์กรควรให้ความสนับสนุนในด้านความสุขของพนักงาน จะเพิ่ม Productivity ในการทำงาน ลดการลาออก และสามารถปลุกไฟในการทำงานให้ลุกโชนได้ตลอดเวลา

วัฒนธรรมในองค์กรที่เข้าถึงได้

การทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงาน ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงานด้วยกันแล้ว ยังลดภาวะการเครียดในการทำงาน เช่น จัดทริปพักผ่อนประจำปี การศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมพนักงานดีเด่น เป็นต้น

วัดระดับความสุขของพนักงานใน MANAWORK

MANAWORK มีฟีเจอร์ Happiness การทำให้พนักงานมีความสุขให้ได้นั้น ไม่ใช่แค่คุณคิดว่าทำแบบนั้นแล้วพนักงานของคุณจะมีความสุขจริง ๆ จึงต้องมีการวัดผลเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่า สิ่งที่คุณทำไปนั้น สร้างความสุขที่แท้จริงให้กับพนักงานแล้วหรือยัง การวัดระดับความสุขของพนักงานสามารถนำเครื่องมือ Project Management Tools เข้ามาเป็นตัวช่วยในการวัดผลของคุณได้ MANAWORK มีฟีเจอร์ Happiness สำหรับให้พนักงานประเมินความสุขของการทำงานในแต่ละวัน และมีการสรุปผล ให้องค์กรสามารถนำผลที่ได้ไปปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ที่ต้องแก้ไข และส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเก่งขึ้น โดยผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของเวิร์คสเปซสามารถเลือกได้ว่า “ต้องการเพิ่มระบบวัดความสุขของพนักงานในเวิร์คสเปซนี้หรือไม่” ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างเวิร์คสเปซ พนักงานทุกคนที่อยู่ในเวิร์คเปซก็จะสามารถประเมินระดับความสุขในแต่ละวันได้เลย

อ่านเพิ่มเติม การสร้าง Workspace | Tutorial คลิก
Project Management Tools - Create Workspace
Create Workspace

การประชุม Retrospective หรือการพูดคุยกันของ Agile Team คือแนวทางการประชุมที่เน้นการหยุดคิดพิจารณาการทำงานในสัปดาห์ เพื่อหาจุดที่ทีมสามารถปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข อาจจะมีการจัดประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม เพิ่ม Productivity ในการทำงานด้วยหลักการ Agile คลิก

Retrospective มีอะไรบ้าง?

Good คือ สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี หรืองานที่คุณสำเร็จในสัปดาห์นี้

Bad  คือ สิ่งที่เป็นปัญหา หรือรบกวนคุณทำให้งานของคุณในสัปดาห์นี้ไม่ราบรื่น

Try คือ สิ่งที่คุณจะปรับปรุง แก้ไข และพยายามต่อไป

Project Management Tools - Retrospective
Retrospective

วัดความสุขจากอิโมจิ

Project Management Tools - Happiness
วัดระดับความสุขของพนักงาน

พนักงานสามารถเลือกประเมินได้ในแต่ละวัน โดยจะมีระดับความสุขดังนี้

1 ไม่มีความสุขในการทำงานเลย

2 ไม่มีความสุขในการทำงาน

3 ปกติ

4 มีความสุขในการทำงาน

5 มีความสุขในการทำงานมาก

ผลของความสุขที่ได้

ความสุขของพนักงาน ก็จะเห็นได้ว่าพนักงานมีความสุขมากแค่ไหน องค์กรก็จะสามารถตอบโจทย์ได้ตรงจุด พนักงานมีความสุข ส่งผลให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วองค์กรก็ได้ผลการประเมินความสุขจาก Project Management Tools นำมาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้นได้

สุขภาพจิต

สุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญมาก ยิ่งในสมัยนี้มีคนไทยที่คนเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องห่วงใยในเรื่องของสุขภาพจิตให้มาก

ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา

คำติชมเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและปรับปรุงความสัมพันธ์กับพนักงาน คำติชมจะทำให้ปรับพฤติกรรม หากไม่บอกกันก็เกิดความค้างคาใจ คนที่ทำก็คิดว่าไม่เป็นไร คนที่ไม่เตือนก็ยิ่งไม่ชอบคนที่ทำมากขึ้นไปอีก ดังนั้นการเปิดใจคุยกันเป็นสิ่งที่ดี ทำให้เกิดความเข้าใจ และปรับตัวเข้าหากันได้อย่างสมดุล

ความสมดุลของการทำงานและชีวิต

เมื่อพนักงานมีความสุขกับการทำงานในองค์กรของคุณ พวกเขาก็จะไม่คิดถึงเรื่องของการลาออก ชอบที่จะไปทำงาน ชอบการใช้ชีวิต เพราะการทำงานคือส่วนหนึ่งของชีวิต หากส่วนหนึ่งของชีวิตขาดความสุขไป ชีวิตของคุณก็จะไม่เกิดความสมดุลเช่นกัน

การทำงานเป็นส่วนสำคัญในชีวิตที่ทำให้ทุกคนขับเคลื่อนไปข้างหน้า และความสุขก็ยิ่งขาดไม่ได้ ยิ่งทำงานอย่างมีความสุข ผลของการกระทำทุกอย่างที่ออกมามักมีประสิทธิภาพเสมอ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!👉 https://manawork.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ Line

นัดเดโม่ / ข้อเสนอแบบองค์กร ติดต่อได้ที่ 063-535-1193 (ทีมมานะ)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ
Project Management ToolsMANAWORKDigital Tools
Charida S Charida S · 6 ม.ค. 2566 เวลา 8:18 น.

SUGGEST POSTS