Digital Tools

KPIs หรือ OKRs คือ กุญแจแห่งความสำเร็จขององค์กร

Project Management Tools - KPIs or OKRs
KPIs หรือ OKRs คือกุญแจแห่งความสำเร็จขององค์กร

อย่างที่ทราบกันดีว่า KPIs และ OKRs ทั้ง 2 นั้นคือการตั้งเป้าหมายในการทำงานเหมือนกัน แต่ต่างกันที่วัตถุประสงค์ วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง วันนี้เราจะพามารู้จักระบบทั้ง 2 นี้ให้มากขึ้นเพื่อเป็นองค์ความรู้ นำมาประยุกต์ใช้งานในองค์กร

     เราจะมาพูดถึง KPIs ที่หลายๆรู้จักกันก่อน ซึ่งเราก็คุ้นหน้าค่าตามาพอสมควรเนื่องจากมีการใช้มาตั้งแต่ระดับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน ห้างร้านต่าง ๆ ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม

KPIs (Key Performance Indicator) เป็นการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานรายบุคคล

> เป็นการสั่งการมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง ไล่ลงมาจนถึงผู้ใต้บังคับบัญชา

> สร้างเป้าหมายให้พนักงานแต่ละคน และเป็นการประเมินพนักงานไปด้วยในตัว

> ตัวชี้วัดมีข้อจำกัด ต้องทำตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้

>  การประเมิน KPIs มีผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ Incentive

> ทำให้มีการทำงานแบบต่างคนต่างทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

     ด้วยข้อจำกัดต่างๆ KPIs จะเป็นตัวเร่งให้พนักงานต่างๆ มุ่งหน้าทำภาระงานของตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือเกินเป้าไปให้ได้มากยิ่งดี เมื่อมาถึงช่วงระยะการประเมินไม่ว่าจะเป็นรายเดือน หรือรายปี เพื่อให้ได้ผลตอบแทน หรือโบนัสเป็นรางวัล ซึ่งบบางทีผลของงานออกมาเยอะจริง แต่อาจจะทำให้งานขาดคุณภาพ และผลโดยรวมขององค์กรมีข้อเสียมากกว่าดี

     ซึ่งพักหลังมานี้ก็มีคนพูด OKRs มาขึ้นเหมือนกัน เริ่มคิดค้นเมื่อ 50 ก่อนในบริษัท  Intel และเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยก่อร่างสร้างบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีในปัจจุบัน อย่าง Google

OKRs (Object Key Result) การกำหนดวัถตุประสงค์หลัก และหาวิธีการเพื่อให้สำเร็จดังเป้า

> เป็นการตั้งเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน และหาทางที่บรรลุเป้าหมายให้ได้

> โดยที่ผู้บริหารจะเป็นคนตั้งเป้าหมาย ส่งแผนกต่างๆจะเป็นคนตั้งเป้าหมายการทำงานเองตามความเหมาะสม

> พนักงานตั้งเป้าหมายเพื่อรวบรวมผลลัพธ์ในการตั้งเป้าหมายหลักขององค์กรอีกขั้นหนึ่ง

> สามารถแก้ไขตัวชี้วัดได้ตลอด เพื่อหาทางใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

> สร้างให้เกิดการทำงานแบบเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันขององค์กร

     OKRs สามารถแก้ไขข้อจำกัดต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา หรือปรับเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ที่เปิดโอกาสให้คนทำงานในส่วนงานนั้น ๆ จริง ๆ มาวางแผนสิ่งที่ต้องทำ มีความเป็นไปได้ที่สามารถทำตามแผน และยังคงคุณภาพของงานนั้น ๆ ไว้ได้ เมื่อแต่ละส่วนของ Key Result สามารถทำได้ตามเป้าประสงค์ ก็ส่งผลให้ Object เป็นไปตามเป้าได้ด้วย

     KPIs เป็นปัจจัยที่ทำให้คนทำงานมี Productivity ที่สูงขึ้น และส่งผลดีกับองค์กรด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าสังเกตดูดีๆแล้ว Key Result ของ OKRs นั้น จริงๆแล้วก็คือ KPIs นั้นเอง

     ซึ้งลักษณะที่กล่าวมาของทั้ง 2 นี้ อาจจะเป็นทั้งข้อดี ข้อเสียของกันและกัน ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรที่จะนำไปใช้ แต่ทางที่ดีนั้นก็ควรจะมีระบบที่มีเสถียรภาพคอยรองรับการทำงานของระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และต่อเนื่องของการทำงาน ติดตาม วัดผล

     MANA มานะ ระบบจัดการบริหารงานในองค์กร สามารถใช้ Template ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Kanban, Scrum, KPIs, OKRs หรือสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานที่ทำได้ไม่จำกัดรูปแบบ เพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นทีม ให้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่าการทำงานแบบเดิม ๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!👉 https://manawork.com/  

หรือ โทร  063-535-1196 (ทีม MANAWORK)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ  Line

หรือ สนใจเข้าใช้ระบบ MANA มานะ ที่นี่

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ

Digital ToolsMANAWORKOKRs
MANAWORK Editor MANAWORK Editor · 31 ก.ค. 2563 เวลา 10:05 น.

SUGGEST POSTS