Productivity

เรียนรู้พฤติกรรมการทำงานของ 5 ประเทศ ที่คนไทยนำมาปรับใช้ได้จริง

เรียนรู้พฤติกรรมการทำงานของ 5 ประเทศ ที่คนไทยนำมาปรับใช้ได้จริง

เรียนรู้พฤติกรรมการทำงานของ 5 ประเทศ ที่คนไทยนำมาปรับใช้ได้จริง

ลักษณะการทำงานและวัฒนธรรมการทำงานที่เแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศ วัฒนธรรม และสถานภาพสังคมเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีผลต่อวิถีชีวิตและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลต่อการเพพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หากเราได้ซึมซับพฤติกรรมบางอย่างที่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น วันนี้เราจะพาไปเปิดโลกเรียนรู้พฤติกรรมการทำงาน เราได้หยิบยกมา 5 ประเทศที่คนไทยอย่างเราสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

ประเทศอเมริกา

อเมริกา เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองแห่งความเสรี เปิดกว้างทุกความมั่นใจ

วัฒนธรรมการทำงานของคนอเมริกันส่วนใหญ่เน้นให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าวิธีการที่ใช้ในการทำงาน ซึ่งความเน้นที่สำคัญนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่มีต้นกำเนิดจากความหลากหลายของชาติและวัฒนธรรมที่มีอยู่ ความสำเร็จและความเป็นที่ยอมรับมากกว่าวิธีการที่ใช้ ซึ่งการมีแนวคิดที่หลากหลายนี้นำมาสู่ความรู้จักกันในหลายแบบเพื่อการทำงานที่เหมาะสมตามเนื้อหางาน

สื่อสารตรงประเด็น

การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในวัฒนธรรมการทำงานของคนอเมริกัน พนักงานและผู้นำมีแนวโน้มที่จะสื่อสารอย่างตรงประเด็นและเปิดเผยข้อมูลในการทำงาน การเชื่อมโยงกับผู้อื่นและแบ่งปันข้อมูลมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจและการทำงานร่วมกัน

เน้นผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ

ในวัฒนธรรมการทำงานของคนอเมริกันส่วนใหญ่มีการเน้นความสำเร็จและผลลัพธ์มากกว่าวิธีการที่ใช้ในการทำงาน นั่นหมายความว่าความสำเร็จในงานมักถูกวัดโดยผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ การสร้างผลลัพธ์ที่ดีเป็นความสำคัญที่สุดโดยมักมีการกำหนดเป้าหมายและวัดผลอย่างชัดเจน

รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย

วัฒนธรรมการทำงานของคนอเมริกันมีการยอมรับความหลากหลายในทุกด้าน การร่วมมือกับคนที่มีวิสามัญทางวัฒนธรรมและความคิดที่แตกต่างกันเพื่อรวบรวมความรู้และความเข้าใจที่หลากหลาย เช่น การทำงานกับทีมที่มีคนมาจากที่ต่างกันและการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายเพื่อพัฒนาแนวคิดและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

วัฒนธรรมการทำงานของคนอเมริกันมีลักษณะเปิดกว้างและรับมือกับความหลากหลาย ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการสร้างความสำเร็จและการทำงานที่มีประสิทธิภาพในสหรัฐอเมริกาในส่วนมากของการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในประเทศนี้

ประเทศเยอรมันนี

เยอรมัน งานน้อยแต่เน้นประสิทธิภาพ

คนเยอรมันมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นความประสงค์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง วัฒนธรรมนี้มักถูกเรียกว่า "ชาติแห่งความเพอร์เฟกชันนิสต์" เนื่องจากการจัดรายละเอียดและการตั้งค่าเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนเยอรมันในการทำงาน

เป็นคนที่ตรงต่อเวลามาก

คนเยอรมันมีความเคร่งครัดในการตรงต่อเวลา พวกเขามุ่งหน้าไปที่งานตรงตามเวลาที่กำหนดและตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด การรักษาเวลาและความถูกต้องในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับพวกเขา

ชั่วโมงทำงานน้อยแต่ประสิทธิภาพสูง

คนเยอรมันมักเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาบริหารเวลาและแข่งขันในการทำงานให้สำเร็จในระยะเวลาที่น้อยลง การใช้เวลาที่มีอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญ

ทำงานมากกว่าประชุม

ในวัฒนธรรมการทำงานของคนเยอรมัน การทำงานมักถูกมองว่ามีความสำคัญมากกว่าการประชุม พวกเขามุ่งหน้าไปที่การปฏิบัติงานและการสร้างผลลัพธ์ การประชุมมักถูกใช้เพื่อพูดคุยเรื่องงานและตัดสินใจเกี่ยวกับข้อสรุปและแนวทางการดำเนินงาน เพราะการประชุมที่มากเกินไปพนักงานก็จะไม่มีเวลามากพอที่จะโฟกัสกับงานที่กำลังทำอยู่ นอกจากการประชุมติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เสียเวลา ยังทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของตนเองลงอีกด้วย

ชั่วโมงทำงานน้องแต่ประสิทธิภาพสูง

คนเยอรมันมักมีความรับผิดชอบในการสร้างสภาวะทำงานที่มีประสิทธิภาพ พวกเขาคิดว่าการจัดระบบและวิธีการที่ดีที่สุดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมการทำงานของคนเยอรมันมีลักษณะเน้นความประสงค์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสูง พวกเขาคำนึงถึงความรักษาเวลาและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นสิ่งสำคัญและการใช้เวลาในการประชุมมักถูกจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้งานประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประเทศเกาหลีใต้

เกาหลีใต้ ใจรักองค์กร มีความรับผิดชอบสูง ที่สำคัญเคารพผู้อาวุโสมาก

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มี Soft Power สูงมาก มีความพยายามที่มากในการผลักดันและส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ที่ได้ส่งผลให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองในหลายด้าน รวมถึงองค์กรและบริษัทต่างๆ ที่เติบโตและระดมรวมทรัพยากรในระดับโลกได้อย่างทำเข้าสู่สำเร็จและความเป็นนาชาติ

แข่งขันและความกดดัน

เกาหลีใต้มีวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นการแข่งขันและความกดดันสูง สมัยเรียนในมหาวิทยาลัยและการเข้าทำงานในองค์กรใหญ่มักต้องผ่านการแข่งขันระดับสูง เพื่อสามารถทำงานในตำแหน่งสูง คนเกาหลีใต้มีความรับผิดชอบต่อองค์กรของพวกเขาอย่างมากและให้ความสำคัญกับการตอบสนองคาดหวังและความกดดันที่เกิดขึ้นในการทำงาน

คนเกาหลีมีโลกส่วนตัวสูง

พวกเขามักอยู่ในโลกออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและมีชีวิตส่วนตัวที่เข้มข้นในโลกดิจิทัล การนำเสนอและการสร้างความรู้สึกของตัวตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดตามของพวกเขาในระดับโลก

เคารพผู้อาวุโสอย่างมาก

วัฒนธรรมการเคารพผู้อาวุโสมีบทบาทสำคัญในเกาหลีใต้ คนเกาหลีใต้มีประเพณีที่แสดงความเคารพและให้เกียรติผู้สูงอายุอย่างสูง มันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและเป็นคุณธรรมที่สอนมาตลอดเวลา

มี Mindset คือ การทำงานในที่ดี ๆ

เกาหลีใต้มี Mindset ที่เน้นการทำงานอย่างมีคุณภาพ พวกเขาเชื่อในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีและการปรับปรุงเสมอเพื่อให้งานเป็นที่ดีขึ้น พวกเขายังมีการนำเสนอและเป็นนามานุกรมที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา

เกาหลีใต้จึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการผสมผสาน Soft Power และความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อสร้างความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจให้เติบโตในระดับโลก

ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น ทุ่มเททำงาน ให้ความสำคัญกับทีมและเน้นการพัฒนาตนเอง

ประเทศญี่ปุ่น การทุ่มเทในการทำงานและการให้ความสำคัญกับทีมมีบทบาทสำคัญ พวกเขาเน้นความมีประสิทธิภาพในผลงานอย่างสูง การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญอย่างมากๆ ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น การทำงานถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้

เน้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

คนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีความเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พวกเขาเชื่อในการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเอง การพัฒนาตนเองถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กร การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานในประเทศญี่ปุ่นที่ช่วยให้พวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นที่ยอมรับในองค์กรของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลาและเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสำเร็จในการงานและอาชีพของพวกเขาในระยะยาว

ตรงต่อเวลามาก

การตรงต่อเวลามีความสำคัญมากในวัฒนธรรมและสังคมของประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นมักเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด การมีความรับผิดชอบต่อเวลาถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการทำงานและการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นในสังคมญี่ปุ่น การเสียเวลาหรือการมารยาทเวลาถือเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีและสามารถส่งผลต่อความเคารพและความไว้วางใจระหว่างบุคคลได้ในวัฒนธรรมนี้

ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมและการร่วมมือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมการทำงานในประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นมักเน้นการสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นในทีมเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการทำงาน. การทำงานเป็นทีมช่วยให้พวกเขาสามารถแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจในการสนับสนุนและเสริมสร้างองค์กรและทีมงานให้เติบโตและประสบความสำเร็จ

ประเทศจีน

จีน

จีนเป็นประเทศที่มีประชากรในปริมาณมาก จึงมีการแข่งขันกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหรือตำแหน่งงาน จีนมีความสามารถในการผลิตสินค้าและสินค้าอย่างมาก และสามารถส่งออกไปทั่วโลกได้อย่างหลากหลาย คนจีนมีความมุ่งหวังและทุ่มเทในการทำงานอย่างหนักและมีความคุ้มค่าต่อความสำเร็จของตนเอง การสานต่อศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาทักษะเป็นสิ่งที่นำพาคนจีนสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในทั้งระดับชาติและนานาวิวัฒนาการ

มีการแข่งขันที่สูง

จีนมีการแข่งขันที่ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง คนจีนต้องพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองอยู่เสมอ การแข่งขันเป็นเรื่องที่เขามองว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและอาชีพของพวกเขา

ทำงานล่วงเวลาเป็นปกติ

การทำงานล่วงเวลาเป็นสิ่งที่คนจีนพบเป็นปกติ พวกเขามักทำงานหลังเลิกเวลาทำงานปกติและมุ่งมั่นที่จะทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ การทำงานล่วงเวลาถือเป็นพฤติกรรม

มีเวลาหลับพักผ่อนให้ในที่ทำงาน

การมีเวลาหลับพักผ่อนที่ทำงานเป็นสิ่งที่นิยมในการทำงานในจีน พวกเขาเชื่อว่าการให้เวลาในการพักผ่อนที่ทำงานช่วยเพิ่มความสมดุลในชีวิตและส่งผลให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญอย่างมากและมีการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพักผ่อนอย่างเหมาะสม

พฤติกรรมการทำงานของคนไทยแบบไหนที่ต้องเปลี่ยน

พฤติกรรมการทำงานของคนไทยมีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับบริบทและอุตสาหกรรมที่ทำงานด้วยกันด้วย อย่างไรก็ตาม มีบางพฤติกรรมที่ควรพยายามเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานที่สูงขึ้น และนี่คือพฤติกรรมการทำงานของคนไทยที่ต้องเปลี่ยนได้แล้ว

กลัวเสนอไอเดียใหม่ ๆ

คนไทยมักมีนิสัยที่รับคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างมีระเบียบ และมีความยอมรับต่อความเป็นผู้นำ แต่บางครั้งอาจไม่ค่อยมีนิสัยในการเสนอไอเดียหรือความคิดเห็นใหม่ ๆ เท่าที่ควร และแนวคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยการสร้างการรับรู้ในความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นและการเสนอไอเดียใหม่ ๆ ในองค์กร

กลัวการเปลี่ยนแปลง

คนไทยมักมีกลัวการเปลี่ยนแปลงและชินกับระบบเดิม การทำงานในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจถือว่า เป็นสิ่งที่ท้าทายและน่ากลัว มักยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยและมีความรู้สึกสบายใจ การเปลี่ยนแปลงอาจถูกมองว่าเป็นความไม่มั่นคงและกลัวสิ่งใหม่ ๆ ฉะนั้น การเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการพัฒนาและเติบโต และมีความสำคัญที่จะเปิดใจในการรับมือกับสิ่งใหม่ ๆ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานอย่างเปิดกว้างและเต็มใจ

อิสระจนทำผิดกฎระเบียบในปัจจุบันการทำงานมีความยืดหยุ่นที่สูงมาก ทำให้คนไทยใช้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น หากนัดตรงเวลาก็จะขอเลท 5-10 นาที และมักนิสัยรักอิสระไม่ค่อยชอบถูกบังคับ ในความเป้นจริงเราควรรักษาความเคร่งขายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญ เพื่อรักษาการดำเนินงานอย่างเป็นระเบียบและป้องกันความสับสนในงาน

สรุป

การทำงานของคนแต่ละชาติมักมีความเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจและเติบโตขึ้นมาจากประสบการณ์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้น เราสามารถนำเคล็ดลับที่มาจากสไตล์การทำงานของแต่ละชาติมาปรับใช้ในการทำงานของเราเองได้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ของการทำงานที่ดีขึ้น

Productivity
Charida S Charida S · 2 ต.ค. 2566 เวลา 5:07 น.

SUGGEST POSTS