Project Management Tools

ต้นแบบว่างเปล่า (ไม่มี)

 ต้นแบบว่างเปล่า สำหรับการสร้างกระบวนการทำงานใหม่เองทั้งหมด ซึ่งการทำงานของแต่ละองค์กรนั้นมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันออกไปตามแผนกหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในแต่ละวันของคนทำงานอาจต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง บางครั้งบริหารเวลาในการทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีจนใช้เวลามากเกินเวลาทำงาน

 เริ่มต้นตั้งแต่สร้างโปรเจคแรกของคุณ โดยการตั้งชื่อโปรเจคเป็นแผนก หรือโปรเจคต่าง ๆ เช่น ฝ่ายขาย โครงการบ้าน งานออกแบบ โรงงานผลิตผลไม้ ลูกค้ารายต่าง ๆ เป็นต้น

Project Management Tools - Empty
ภาพแสดงปุ่ม "สร้างโปรเจคใหม่"

แพลตฟอร์ม MANAWORK มีโปรเจคต้นแบบให้คุณเลือกอย่างหลายรูปแบบ เพื่อรองรับการทำงานในทุกแผนก ซึ่งในบทความนี้จะมาพูดถึง ต้นแบบว่างเปล่า โดยต้องเลือกโปรเจคต้นแบบ “ไม่มี” โดยจะมีข้อความบอกว่า “ต้นแบบว่างเปล่า เริ่มต้นสร้างเองใหม่ทั้งหมด” เพื่อบอกให้คุณทราบถึงกระบวนการการทำงานแบบคร่าว ๆ ในโปรเจคต้นแบบที่คุณเลือก

Project Management Tools - Empty
ภาพแสดงต้นแบบว่างเปล่า (ไม่มี)

โดย Template นี้ คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานได้เองอย่างไม่จำกัดตามความเหมาะสมกับการทำงานของคุณ ในบทความนี้จะตัวอย่าง Template ของโปรเจค “โครงการบ้านวิภาวดี” เป็นโครงการรับสร้างบ้าน โดยมีกระบวนการตั้งแต่การออกแบบบ้าน ไปจนถึงส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

อาจวางแผนการทำงานเป็นแต่ละแผนกในโครงการซึ่งสามารถสร้างเป็นโปรเจคหลักให้ทีมเข้ามาอัปเดตงาน และมีรายการทาสก์งานย่อยสำหรับการทำงานเป็นทีมได้ โดยคุณสามารถสร้างทาสก์งานได้ไม่จำกัดจำนวน ตามชิ้นงานของคุณได้เลย สามารถจัดเก็บไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในโปรเจค โดยเริ่มต้นด้วยงานสถาปนิก จากนั้น จึงส่งต่อให้ทีมรับเหมาก่อสร้าง โดยประกอบไปด้วย การติดต่อผู้รับเหมาเจ้าต่าง ๆ การเลือกผู้รับเหมา ทีมสามารถกดโหวตเพื่อเลือกบริษัทรับเหมาที่สนใจ การส่งแบบพิมพ์เขียว การติดต่อประสานงานเจ้าของบ้าน เพื่อเข้าดูหน้าไซต์งาน หลังจากนั้น จึงส่งมอบให้ทีม Interior Design และทีมออกแบบ Landscape เพื่อดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้น ฝ่ายการเงิน สามารถติดตามการรับเงินจากลูกค้าหรือการชำระเงินให้ผู้รับเหมา โดยระบุจำนวนเงินแต่ละรายการได้อย่างชัดเจน

อ่าน 7 กลยุทธ์จัดการงานใน MANAWORK หลายโปรเจคพร้อมกันคลิก

Project Management Tools - Empty
ภาพแสดงตัวอย่างโปรเจค "โครงการบ้านวิภาวดี"

หากมีหลายโครงการที่มีกระบวนการทำงานที่เหมือนกัน คุณสามารถบันทึกให้เป็นโปรเจคต้นแบบ เพื่อนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ให้เสียเวลา ช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนได้ และทำให้มีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันให้กับองค์กรอีกด้วย

Project Management Tools - Empty
ภาพแสดงการบันทึกต้นแบบโครงการ

โปรเจคต้นแบบที่คุณบันทึกเรียบร้อยแล้ว จะมีให้เลือกที่ “เลือกโปรเจคต้นแบบ” ตอนที่คุณสร้างโปรเจคใหม่ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้เลย ระบบจะสร้างรายการทาสก์และทาสก์งานตามต้นฉบับที่คุณบันทึกไว้ทั้งหมด หรือหากไม่ต้องการโปรเจคต้นแบบนี้แล้วก็สามารถทำการลบได้เลย

Project Management Tools - Empty
ภาพแสดงโปรเจคต้นแบบที่คุณสร้าง

การมีกระบวนการทำงานที่ดีจะยิ่งทำให้การทำงานของทุกคนเป็นระเบียบมากขึ้น มีระบบยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ลดความผิดพลาดของงาน ทีมได้ทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียว สื่อสารกันได้อย่างลงตัว


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!👉 https://manawork.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ Line

นัดเดโม่ / ข้อเสนอแบบองค์กร ติดต่อได้ที่ 063-535-1193 (ทีมมานะ)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ

Project Management ToolsDigital ToolsTemplate
Charida S Charida S · 9 พ.ย. 2565 เวลา 7:25 น.

SUGGEST POSTS