MANAWORK FAQ

MANAWORK FAQ เกี่ยวกับการสมัครใช้งาน

คำถามเกี่ยวกับการสมัครใช้งาน MANAWORK


Q: สามารถสมัครได้ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง ?

A: สามารถสมัครใช้งาน MANAWORK ได้ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ https://manawork.com/

Q: จะทราบได้อย่างไรว่าจะต้องต่ออายุการใช้งานเมื่อไหร่ ?

A: กรณีที่ 1 หากคุณสมัครใช้งาน MANAWORK ครั้งแรกระบบจะให้ทดลองใช้งานแบบ Premium ฟรี 30 วัน โดยมีระยะเวลาบอกอยู่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ ดังภาพ

Project Management Tools - Premium User
ระยะเวลาการใช้งาน Premium User

เมื่อใกล้ครบกำหนดการทดลองใช้งานแบบ Premium 30 วันแล้ว ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้คุณต่ออายุโปรโมชัน เพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีสะดุด

Project Management Tools - MANAWORK Premium User
ต่ออายุการใช้งานแบบ Premium

A: กรณีที่ 2 ผู้ใชงาน้ MANAWORK ที่ชำระเงินแบบรายเดือน เมื่อถึงกำหนดต้องชำระเงินทางทีม MANA มานะ จะส่งใบวางบิลไปทางอีเมลของผู้ใช้งานล่วงหน้า ก่อนวันสิ้นสุดการใช้งาน 7 วัน หากผู้ใช้งานไม่ชำระเงินภายในกำหนด ระบบจะถูกจำกัดฟีเจอร์ในการใช้งานโดยทันที

Q: ถ้าลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไรบ้าง ?

A: สามารถกดลืมรหัสผ่าน ได้จากหน้า Log-in หรือคลิกลืมรหัสผ่าน

สามารถทดลองใช้ฟรี*📱แค่คลิก👉 https://manawork.com/

แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหลังใช้งานระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ  Line

นัดเดโม่ / ข้อเสนอแบบองค์กร ติดต่อได้ที่ 063-535-1193 (ทีมมานะ)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ

MANAWORK FAQ
MANAWORK Editor MANAWORK Editor · 7 มี.ค. 2565 เวลา 2:49 น.

SUGGEST POSTS