OKRs หลายคนคงคุ้นเคยดีว่าเป็นการตั้งเป้าหมายในองค์กร แบบระยะสั้น สามารถนำเครื่องมือที่ช่วยในการวัดผลลัพธ์ของ OKRs อย่าง MANAWORK Project Management Tools ที่ช่วยจัดการงาน บริหารทีม ให้คุณและทีมได้เห็นภาพความคืบหน้าในเป้าหมาย เพื่อเป็นกำลังใจให้อยากทำงานให้สำเร็จ

OKRs Template สามารถตั้งเป้าหมายโดยแบ่งเป็นทีม แผนก หรือระบุเป็นรายบุคคล ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เลย โดย Template นี้ จะช่วยให้คุณทราบเป้าหมายของตนเอง และผลลัพธ์ที่ต้องไปให้ถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด

ลองใช้ OKRs Template ร่วมกันกับทีมของคุณ เพื่อวัดผลลัพธ์ของเป้าหมายนั้นบนระบบ Project Management Tools ให้พนักงานเห็นผลลัพธ์และเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองให้บรรลุเป้าหมายนั้นอย่างเต็มที่ และสามารถนำผลลัพธ์ไปวิเคราะห์ในการประเมินพนักงาน

อ่าน 4 วิธีวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ที่นี่คลิก

เริ่มต้นสร้างโปรเจคแรกของคุณ โดยการคลิปปุ่ม “+ สร้างโปรเจคใหม่” และตั้งชื่อโปรเจคของคุณตามแผนก หรือโปรเจคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เป้าหมาย/ฝ่ายผลิต เป้าหมาย/ฝ่ายออกแบบ หรือเป้าหมาย/ฝ่ายขาย เป็นต้น เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าเป็นโปรเจคในการจัดการเป้าหมายของแต่ละฝ่าย ไม่ปะปนกับงานทั่วไปแน่นอน

Project Management Tools - OKRs Template
ภาพแสดงปุ่ม "+สร่างโปรเจคใหม่"

แพลตฟอร์ม MANAWORK มีโปรเจคต้นแบบให้คุณเลือกอย่างหลายรูปแบบ เพื่อรองรับการทำงานในทุกแผนก ซึ่งในบทความนี้จะมาพูดถึง OKRs Template โดยต้องเลือกโปรเจคต้นแบบ “OKRs” โดยจะมีข้อความบอกว่า “แบ่งงานเป็น Objective, Key results” เพื่อบอกให้คุณทราบถึงกระบวนการการทำงานแบบคร่าว ๆ ในโปรเจคต้นแบบที่คุณเลือก

Project Management Tools - OKRs Template
ภาพแสดงต้นแบบ OKRs

OKRs Template ใน Project Management Tools จะมีกระบวนการทำงานดังนี้

Objective คือ กำหนดวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการทำให้สำเร็จและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ โดยกำหนดเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เป็น รายสัปดาห์ รายเดือน หรือไตรมาส ซึ่งคุณสามารถทำเป็น OKRs ของคุณเองหรือจะสร้าง OKRs Template สำหรับทีมก็ทำได้ สามารถกำหนด Key Result โดยระบุ Team Member ที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละเป้าหมายได้เลย

Key Result คือ ผลลัพธ์ที่จะวัดผลลัพธ์ในความสำเร็จของเป้าหมาย เพื่อให้ทราบว่าวัตถุประสงค์ที่คุณได้ดำเนินการไปแล้วนั้นประสบความสำเร็จไปถึงไหนแล้ว ซึ่งสามารถมีได้หลาย Key Results ตามเป้าหมายของคุณ การสร้างทาสก์เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุในเป้าหมายนั้นโดยเพิ่มรายละเอียด กำหนดระยะเวลาดำเนินการได้ชัดเจนหัวหน้าสามารถเข้ามาตรวจสอบความคือบหน้าได้แบบ Real Time

Project Management Tools - OKRs Template
ภาพแสดงหน้าโปรเจค OKRs

เมื่อเป้าหมายของคุณดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่มเช็กถูกที่มุมบนซ้ายของทาสก์นั้นได้เลย และทาสก์นั้นจะถูกซ่อนอยู่ใต้ทาสก์งานปัจจุบันของคุณ เพื่อไม่ให้ปะปนกับเป้าหมายใหม่ของคุณ และกลับมาดูข้อมูลของ OKRs ที่เสร็จสิ้นไปแล้วย้อนหลังได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

Project Management Tools - OKRs Template
ภาพแสดงทาสก์ในโปรเจคต้นแบบ OKRs และการจัดเก็บทาสก์
อ่านวิธีใช้ OKRs กับ MANA มานะ เพิ่มเติมคลิก

การจะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้มีประสิทธิภาพต้องมีการวัดผลให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจน และมีเครื่องมือที่ดี เพื่อเกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ เป้าหมายในองค์กรสามารถกลับมาดูความสำเร็จของเป้าหมายย้อนหลังในระบบ Project Management Tools ได้และเพิ่มเป้าหมายได้ไม่จำกัด ด้วยวิธีการใช้งานที่ง่ายแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถเข้าใจได้ทั้งองค์กร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!👉 https://manawork.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ Line

นัดเดโม่ / ข้อเสนอแบบองค์กร ติดต่อได้ที่ 063-535-1193 (ทีมมานะ)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ

Project Management ToolsMANAWORKTemplate
Charida S Charida S · 23 พ.ย. 2565 เวลา 3:22 น.

SUGGEST POSTS