การทำงานที่มีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและปริมาณงานที่แยกย่อยเป็นจำนวนมาก โดย Scrum ช่วยจัดการงาน บริหารโปรเจคแบบ Agile มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและโปร่งใส เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์เฉพาะที่เคยลงมือทำจริงมาพัฒนาการดำเนินงานในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง Template นี้เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่พร้อมปรับตัว พัฒนาและเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะมีขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดและซับซ้อนมาก โดยจะมีการแบ่งตำแหน่งทีม Scrum ประกอบไปด้วย Product Owner คือผู้ที่คอยบริหารจัดการงานทั้งหมดให้ชัดเจน Developer คือ Team Member ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ แต่ละคนจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไป และ Scrum Master คือผู้ที่ช่วยเหลือให้ทีมเข้าใจขอบเขตของการทำงาน รู้ว่าการขั้นตอนไหนดี ขั้นตอนไหนไม่เหมาะสม และช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานทั้งหมดอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม การทำงานแบบ Agile เวิร์คกับทีมของคุณหรือไม่? ได้ที่นี่คลิก

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามีมีบทบาทอย่างมากทำให้เกิด Project Management Tools ที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนนั้นง่ายขึ้น เป็นระบบมายิ่งขึ้น ให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น เห็นทุกขั้นตอนการทำงานของแต่ละคนได้ หากมีปัญหาก็สามารถเข้าช่วยเหลือกันได้อย่างรวดเร็ว

MANAWORK เป็น Project Management Tools ที่เข้ามาช่วยให้กระบวนการทำงานแบบ Scrum ง่ายขึ้น ทุกคนทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันบน Project Management Tools จัดการงาน บริหารโปรเจคให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ

เริ่มต้นสร้างโปรดเจคแรกของคุณ โดยการคลิปปุ่ม “+ สร้างโปรเจคใหม่” และตั้งชื่อโปรเจคของคุณตามแผนก หรือโปรเจคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น UX/UI Design, Development, Tester หรือ โปรเจคเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อแยกแต่ละโปรเจคให้เป็นเหมือนกลุ่มการทำงานในแต่ละด้าน สะดวกต่อการทำงานและเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่เดียวกัน

Project Management Tools - Scrum Template
ภาพแสดงปุ่ม "+สร่างโปรเจคใหม่"

แพลตฟอร์ม MANAWORK มีโปรเจคต้นแบบให้คุณเลือกอย่างหลายรูปแบบ เพื่อรองรับการทำงานในทุกแผนก ซึ่งในบทความนี้จะมาพูดถึง Scrum Template โดยต้องเลือกโปรเจคต้นแบบ “Scrum” โดยจะมีข้อความบอกว่า “แบ่งงานเป็น Project backlog, Sprint backlog, In progress, Complete” เพื่อบอกให้คุณทราบถึงกระบวนการการทำงานแบบคร่าว ๆ ในโปรเจคต้นแบบที่คุณเลือก

Project Management Tools - Scrum Template
ภาพแสดงต้นแบบ Scrum

Scrum Template ใน Project Management Tools จะแบ่งขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้

Project backlog คืองานทั้งหมดที่ต้องทำเพื่อพัฒนา Product

Sprint backlog คือ งานที่ Product Owner และ Developer เข้าใจตรงกัน โดยเลือกจาก Project backlog ลากไปที่ Sprint backlog เพื่อให้ Developer ทราบว่ามีงานชิ้นไหนบ้างที่ต้องดำเนินการ และให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

In progress คือ งานที่ Developer กำลังดำเนินงานอยู่ในขณะนี้ ให้ทีมเห็นภาพชัดเจนว่าใครทำงานชิ้นไหนอยู่

Complete คือ งานที่ Developer ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจาก In Progress ลากไปที่ Complete เพื่อให้ทีมทราบความคืบหน้าของงานชิ้นนี้ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Project Management Tools - Scrum Template
าพแสดงทาสก์ในโปรเจคต้นแบบ Scrum

การทำงานแบบ Scrum บน Project Management Tools ช่วยจัดการงาน บริหารโปรเจค สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานใน Sprint ได้ง่าย เห็นแผนการทำงานในแต่ละวันอย่างชัดเจน หากมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการทำงานใน Sprint ก็สามารถคุยกับทีมได้ทันที เพื่อปรับเปลี่ยน Scope งาน เพิ่มหรือโยกย้ายทาสก์งานได้ง่าย ๆ เพียงลากวาง สะดวก ง่าย ทีมรับรู้ได้แบบ Real Time

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!👉 https://manawork.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ Line

นัดเดโม่ / ข้อเสนอแบบองค์กร ติดต่อได้ที่ 063-535-1193 (ทีมมานะ)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ

Project Management ToolsMANAWORKTeamworkTemplate
Charida S Charida S · 21 พ.ย. 2565 เวลา 7:00 น.

SUGGEST POSTS