คู่มือการใช้งาน

Tap Bar ในเมนูโปรเจค (รายการ) | Tutorial

รายการ | MANAWORK

 ฟีเจอร์รายการเปรียบเสมือนตัวรายการทาสก์ แต่เป็นภาพรวมของทาสก์งานทั้งหมด ฟีเจอร์รายการบอกได้ว่าทาสก์หนึ่งอันมีทาสก์งานเท่าไหร่ และงานสำเร็จไปมากน้อยเพียงใด เป็นต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างรายการทาสก์ใหม่ได้อีกด้วย โดยทุกอย่างจะเหมือนกับ ขั้นตอนการสร้างรายการทาสก์ | Tutorial ที่ถูกจัดในรูปแบบของรายการนั้นเอง

Project Management Tools - List view
ภาพแสดงหน้าเมนูรายการ

 ฟีเจอร์รายการใน MANAWORK นั้นมีฟังก์ชั่นมากมายที่นอกจากเป็นเสมือนภาพรวมของรายการทาสก์แล้วนั้น ยังสามารถทำอย่างอื่นได้อีก เริ่มจาก !!

1. แถบทั้งหมด ประกอบไปด้วย ทั้งหมด, มอบหมายถึงฉัน, สร้างโดยฉัน, กำลังติดตาม

 1.1 ทั้งหมด คือ ภาพรวมทั้งหมดของการทำงาน แต่ละทาสก์จะบอกได้ว่ามีทาสก์ทั้งหมดเท่าไร

 1.2 มอบหมายถึงฉัน MANAWORK จะโชว์รายการทาสก์และทาสก์ที่คุณได้รับมอบงานออกมาโชว์ เพื่อให้คุณได้รับรู้ในกรณีที่รายการทาสก์และทาสก์งานมีเยอะ จะทำให้สะดวกต่อการหางาน

 1.3 สร้างโดยฉัน รายการทาสก์และทาสก์ที่คุณได้สร้างขึ้นจะถูกโชว์ในฟีเจอร์รายการ

 1.4 กำลังติดตาม  เมื่อคุณได้เป็นผู้ติดตามงานในทาสก์ใดทาสก์หนึ่ง สถานะของคุณ คือ กำลังติดตาม รายการทาสก์จะโชว์ทาสก์ที่คุณได้เป็นผู้ติดตามหรือกำลังติดตามนั้นเอง

2. แถบค้นหาชื่อ เมื่อคุณพิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหา MANAWORK จะเริ่มทำการค้นหาเลยทันที โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม “ตกลง” หรือ “Enter” เลย!! ช่วยในเรื่องของการลดระยะเวลาค้นหาของคุณได้ และเมื่อคุณต้องการค้นหาทาสก์ที่เสร็จสิ้นแล้ว ก็สามารถเช็คช่อง “ค้นหาทาสก์ที่เสร็จสิ้น” ได้เลย

3. สร้างรายการทาสก์ใหม่ เมื่อคุณต้องการที่จะสร้างทาสก์ให้คลิก “+สร้างรายการทาสก์ใหม่ ”

4. สร้างทาสก์ วิธีสร้างทาสก์ คือ คลิกเครื่องหมาย “+” MANAWORK จะโชว์หน้าต่างของทาสก์ขึ้นมา เลือกแถบ “กรุณากรอกชื่อทาสก์” เพื่อตั้งชื่อของทาสก์ แล้วเลือกปุ่ม “เพิ่มรายละเอียด” MANAWORK จะสร้างทาสก์ขึ้นมาให้คุณ และมีแถบการตั้งค่าของทาสก์เพื่อช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้น

5. รายละเอียดของทาสก์ที่โชว์อยู่ในฟีเจอร์รายการ มีดังนี้!!

 5.1 ตัวกรอง/ล้างตัวกรอก เมื่อโปรเจคของคุณต้องมีงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  MANAWORK  ก็สามารถช่วยคุณจำจดในเรื่องนี้ได้ สำหรับฟังก์ชันตัวกรอก/ล้างตัวกรอก นั้น เป็นฟังก์ชันสำหรับการค้นหายอดค่าใช้จ่ายที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละทาสก์ เมื่อถูกค้นหามากเกินไปทำให้สับสนก็สามารถกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่ โดยคลิกที่ “ล้างตัวกรอก”

 5.2 ค่าใช้จ่าย/ราคา (บาท) ฟังก์ชันที่ค่าใช้จ่ายได้ถูกกำหนดไว้ในแต่ละทาสก์ โดยที่ MANAWORK จะแสดงค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดออกมา เพื่อให้สามารถค้นหาค่าใช้จ่ายในแต่ละทาสก์ได้ โดยเลือกที่แถบค่าใช้จ่าย/ราคา (บาท) แล้วลากไปที่จำนวนค่าใช้จ่ายที่ต้องการค้นหา

 5.3 วันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด ฟังก์ชันนี้จะช่วยคุณในเรื่องการค้นหาวันที่เริ่มงาน หรือวันที่สิ้นสุดงาน เพื่อความสะดวกต่อการค้นหาทาสก์โดยการเลือกวันที่เข้าไปแทน

 5.4 ความสำคัญ สำหรับฟังก์ชันนี้เป็นการกำหนดความสำคัญของงานว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงใด เพื่อที่สามารถจัดสรรความสำคัญของงานได้ถูกต้อง

 5.5 คะแนนความยาก สำหรับงานในแต่ละทาสก์จะมีความยากง่ายของงาน คุณสามารถกำหนดความยากของงานได้ เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมในการทำงานในแต่ละทาสก์

 5.6 ผู้รับมอบหมาย หมายถึง เมื่อคลิก “ผู้รับมอบหมาย” MANAWORK จะแสดงสมาชิกทุกคนที่ได้อยู่ในโปรเจคนี้ คุณสามารถคลิกที่สมาชิกในโปรเจค MANAWORK จะทำการโชว์ทาสก์งานที่สมาชิกนั้นได้รับมอบหมาย

 5.7 แท็ก คือ สิ่งที่ต้องการทำให้ทราบว่าทาสก์นี้คือทาสก์ประเภทอะไร ช่วยในการจัดหมวดหมู่ของทาสก์ได้

สามารถทดลองใช้ฟรี*📱แค่คลิก👉 https://manawork.com/ แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหลังใช้งานแพลตฟอร์ม MANAWORK ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!👉 info@manawork.com หรือ โทร 063-535-1196 (ทีมมานะ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ Line

หรือ สนใจเข้าใช้แพลตฟอร์ม MANA ได้ที่นี่

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ

คู่มือการใช้งาน
MANAWORK Editor MANAWORK Editor · 26 พ.ค. 2565 เวลา 10:27 น.

SUGGEST POSTS