คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนสร้างทาสก์ และ รายละเอียดทาสก์ | Tutorial

หลังจากที่เราเลือกโปรเจคต้นแบบมาแล้ว รายการทาสก์จะแสดงตามรูปที่เราได้เลือกไว้ แต่เราสามารถเพิ่มเติม และ แก้ไขรายการทาสก์ได้ตามความต้องการให้เหมาะสมกับการทำงานของเราได้เลย

หากต้องการที่จะแสดงความคืบหน้าของงานนั้น ๆ ให้ทำการลากทาสก์ ไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ และสามารถเพิ่มทาสก์ลงในโปรเจคได้อย่างไม่จำกัดจำนวน

ขั้นตอนการสร้างทาสก์ | MANAWORK

1. เพิ่มทาสก์โดยคลิกที่เครื่องหมาย (+) ในรายการทาสก์ ตั้งชื่อหัวข้อทาสก์ ยังสามารถเพิ่มสมาชิก และกำหนดวันที่เริ่มและวันสิ้นสุดของการทำงานได้

 • กดเพิ่มสมาชิก
Project Management Tools 7.1
ภาพแสดงปุ่ม "เพิ่มผู้ได้รับมอบหมาย"
 • กำหนดวันที่เริ่ม และวันสิ้นสุดของการทำงาน
Project Management Tools 7.2
ภาพแสดงวันที่เริ่มและสิ้นสุดของทาสก์

2. คลิกที่ทาสก์เพื่อใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น :

 • ชื่อ ทาสก์
 • เพิ่มคำอธิบาย
 • รายได้
 • ประเภททาสก์
 • เวลาในการทำงาน (จะมีหลังจากที่ประเมินวัดระดับความสุขของพนักงาน)
 • ความสำคัญ
 • ความยาก
 • กำหนดการแจ้งเตือน
 • ผู้ติดตาม
 • ผู้ได้รับมอบหมาย
 • แท็ก(สี)
 • ความคิดเห็น
 • รายการที่ต้องทำ คลิกที่ “+ รายการที่ต้องทำ” เพื่อแท็กสมาชิก และเข้าถึงรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้
Project Management Tools 7.3
ภาพแสดงหน้ารายละเอียดของทาสก์

| สามารถดูตัวอย่าง Template การทำงานของแผนกต่าง ๆ ใน MANAWORK ได้ที่นี่

เรามาทำความรู้จักกับฟีเจอร์เพิ่มเติมกัน

คำอธิบายทาสก์ : สามารถกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคที่ต้องทำเพิ่มเติม ในช่องคำอธิบาย คุณสามารถเพิ่มข้อมูล เพียงคลิก “เพิ่มคำอธิบาย” ที่ด้านบนสุดของทาสก์

รายได้ : ในบางงานจะมีการประเมินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ (ถ้ามี)

ประเภทของ Task : ประเภทของทาสก์จะมีอยู่ 2 ประเภทให้เลือก คือ 1.) Task 2.) Topic

วันที่เริ่ม และวันที่สิ้นสุด : กำหนดวันที่เริ่มงาน และวันที่สิ้นสุดงาน

วันเสร็จงาน : วันที่เสร็จสิ้นของงาน

เวลาในการทำงาน : เวลาที่ใช้ในการทำงานในแต่ละทาสก์ (ชั่วโมง, นาที)

ใช้สำหรับวางแผนเวลาในการทำงานในแต่ละทาสก์ได้โดยกำหนดเป็นชั่วโมงและนาที

ความสำคัญ : กำหนดความสำคัญของงานตามแท็กสี

Tips : (เขียว = สำคัญน้อย, เหลือง = สำคัญปานกลาง, แดง = สำคัญมาก)

คะแนนความยาก : ให้คะแนนความยากของงานที่วางแผนไว้

Tips : สีเขียว = 3 (ไม่ยาก), สีฟ้า = 5, น้ำเงิน = 8 เหลือง = 13, ส้ม = 20 (ยากปานกลาง), ชมพู = 40 (ยาก), แดง = 100 (ยากมาก ๆ)

กำหนดการแจ้งเตือน : แจ้งเตือนเกี่ยวกับงานของคุณ ซึ่งสามารถเลือกบุคคลที่ต้องการให้แจ้งเตือน, กำหนดวันที่แจ้งเตือนและเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนได้

ผู้ติดตาม : กำหนดผู้ติดตามที่ต้องการให้ทราบความคืบหน้าของงาน (หัวหน้างาน)

ผู้รับมอบหมาย :สมาชิกที่ผู้ติดตามเป็นคนเลือกให้ทำงานนั้น ๆ (ต้องเป็นสมาชิกในโปรเจคเท่านั้น)

แท็ก : ออกแบบแท็กงานเป็นสี ๆเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

รายการที่ต้องทำ : เพิ่มรายการที่ต้องทำลงในทาสก์ เพื่อมอบหมายงานให้สมาชิก และ ดูได้ง่าย ว่าใครต้องทำอะไรบ้าง มีอะไรที่ต้องทำให้เสร็จ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น และสามารถคัดลอกรายการตรวจสอบจากทาสก์อื่น ๆ บนโปรเจคได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!👉 https://manawork.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ  Line

นัดเดโม่ / ข้อเสนอแบบองค์กร ติดต่อได้ที่ 063-535-1193 (ทีมมานะ)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ

คู่มือการใช้งาน
MANAWORK Editor MANAWORK Editor · 9 พ.ค. 2565 เวลา 8:30 น.

SUGGEST POSTS