Productivity

เพิ่ม Productivity ในการทำงานด้วยหลักการ Agile

Project Management Tools - Productivity
เพิ่ม Productivity ในการทำงานด้วยหลักการ Agile

Agile แนวคิดการทำงานในยุค Digital Transformation เป็นการทำงานสั้น ๆ ประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดและแนวทางการทำงานที่สามารถปรับตัวได้เร็วขึ้น คุณจะมี Productivity เพิ่มขึ้นแน่นอน

หัวใจสำคัญของ Agile

  1. ร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมเวิร์ค
  2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

ทั้งสามแนวทางนี้ ปรับใช้กับการทำงาน ได้ดังนี้


1. ร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมเวิร์ค

วางแผนงานของคุณโดยระบุผู้ที่จะส่งมอบงานหรือลูกค้านั่นเอง คุณจะเห็นกระบวนการทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในโปรเจคต่าง ๆ ต้องร่วมแรงร่วมใจกับลูกค้าเพื่อหาแนวทางและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจากพวกเขา เพื่อให้การวางแผนเป็นไปอย่างรัดกุมและตรงตามความต้องการของลูกค้า

2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เพื่อหาทางออกใหม่ ๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องด้วยทำงานในยุคนี้มีความยืดหยุ่นอย่างมาก สมาชิกในทีมสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ ดังนั้น การใช้เครื่องมือการจัดการโปรเจค (Project Management Tools) ที่มีฟีเจอร์รองรับสำหรับการสื่อสารกับทุกคนในทีมก็จะยิ่งช่วยให้การสื่อสารนั้นง่ายขึ้น ซึ่งการสื่อสารที่ดี ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันก็สามารถสื่อสารกันได้ทุกเมื่อ

MANAWORK จัดการงานบริหารทีม ที่สามารถเพิ่ม Productivity ให้กับการทำงานให้มากขึ้น

3. ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ทุกองค์กรต้องมีการ Transform เพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่สะดุด ซึ่งกระบวนการทำงานแบบ Agile สามารถนำความเปลี่ยนแปลงมาเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันได้ เพราะหากองค์กรใดไม่มีการปรับตัวก็จะถูก Disruption ในที่สุด และการนำเครื่องมือการจัดการโปรเจคมาใช้ในองค์กรก็จะยิ่งเพิ่มศักยภาพให้กับทีมมากขึ้น

Agile ไม่มีหลักการที่ตายตัว แต่เป็น Mindset ของการทำงานที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง การที่จะพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นต้องสร้างความเข้าใจให้กับทีมมีการยอมรับและปรับตัว การใช้เครื่องมือการจัดการโปรเจคถือเป็นการ Transform องค์กรได้อย่างดีเลยทีเดียว ช่วยทั้งในเรื่องของการวางแผนงาน ติดตามความคืบหน้าของงาน ไปจนถึงการตั้งเป้าหมายขององค์กรให้มุ่งไปสู่ความสำเร็จ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!👉 https://manawork.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ  Line

นัดเดโม่ / ข้อเสนอแบบองค์กร ติดต่อได้ที่ 063-535-1193 (ทีมมานะ)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะProductivityProject Management ToolsTeamwork
MANAWORK Editor MANAWORK Editor · 10 ส.ค. 2565 เวลา 4:22 น.