Project Management Tools

5 เคล็ดลับ Remote Working Management

Project Management Tools - Remote Working Management
5 เคล็ดลับ Remote Working Management

ความคาดหวังเมื่อต้องนำทีม Remote Working

หลายองค์กรล้วนคาดหวังในตัวของพนักงานทุกคนให้ทำงานออกมาเห็นผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ แต่ในทางกลับกัน พนักงานก็คาดหวังว่าองค์กรจะสร้างความสบายใจในการทำงานให้กับพวกเขาได้ ซึ่งการทำงานในยุค Hybrid ทำให้เกิดรูปแบบการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น พนักงานก็ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวันอย่างที่เคยเป็น ให้ทำงานที่บ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่ม Productivity ในการทำงานให้แก่พวกเขาได้ นั่นคือความสบายใจอย่างหนึ่งของพวกเขา และองค์กรจะมีการวางแผนจัดการให้ดีเพื่อให้การทำงานภายในองค์กร ยังคงมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5 เคล็ดลับที่ช่วยบริหารจัดการการทำงานรูปแบบ Remote Working

STEP 1: เข้าใจความท้าทายของการทำงานแบบ Remote Working

ความท้าทายที่ส่วนใหญ่ต้องพบเจอเมื่อพนักงาน Work From Home

การพบปะเพื่อนร่วมงาน การได้พบเพื่อนร่วมงานมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมองค์กรและการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งการ Work From Home จะทำให้ขาดการพบเจอกันแบบตัวต่อตัว ซึ่งปัญหานี้แก้ได้ เพราะโลกเรามีเทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ปัญหานี้อยู่แล้ว คือการวิดีโอคอล องค์กรสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ตอบโจทย์การปฏิสัมพันธ์กันในองค์กรได้อย่างหลากหลายช่องทาง

การสื่อสารที่ล่าช้า การทำงานในออฟฟิศทำให้การสื่อสารกันเป็นเรื่องที่สะดวกและรวดเร็ว แต่การทำงานที่เปลี่ยนไปก็ต้องทำความเข้าใจในส่วนนี้ด้วย ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารเพื่อลดช่องว่างของการสื่อสาร เช่น LINE, Zoom, Discord หรือ Project Management Tools เครื่องมือจัดการงานที่จะช่วยให้การทำงานทั้งด้านการสื่อสาร ประสานงานหรือช่วยให้วางแผนได้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

สิ่งรบกวนรอบข้าง ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้เพียงคุณเข้าใจและปรับตัว ในทางกลับกันถือเป็นข้อดีที่คุณสามารถเลือกสถานที่ทำงานได้ ซึ่งสถานที่ทำงานสามารถส่งผลต่อคุณภาพของงานได้ เมื่อคุณเลือกสถานที่ที่ช่วยเพิ่ม Productivity แล้วผลลัพธ์ในงานของคุณก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแน่นอน

STEP 2: กำหนดมาตรฐานการทำงานที่จัดเจน

ทุกการทำงานต้องมีเป้าหมายหรือเส้นทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนหรือมี Workflow สำหรับกำหนดมาตรฐานแนวทางการทำงานให้กับทีม และให้มีการเช็กอิน เพื่อให้รู้ว่าทุกคนยังมีตัวตนอยู่ในองค์กร เป็นการพบปะกันของหัวหน้าและพนักงาน อาจจะ Meeting ตอนเช้าของทุกวัน หรือสัปดาห์ละ 1 ครั้งก็ได้ จะได้พูดถึงปัญหา อัปเดตงานกันในทีมให้ทราบ

STEP 3: จัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม

สิ่งที่สำคัญในการทำงานรูปแบบ Remote Working คือเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้การเข้าถึงกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทั้งคน งาน และเอกสารเชื่อมต่อกันด้วยระบบ On Cloud บน Project Management Tools พื้นที่จัดการงานบริหารทีมอย่างไร้รอยต่อ องค์กรใหญ่ก็มีการใช้ Project Management Tools กันมากขึ้น เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบ  เพราะรูปแบบการทำงานที่มีหลากหลายไม่สามารถจัดการด้วยคนเพียงอย่างเดียวได้ จึงต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยจัดการคุณภาพ กำหนดงบประมาณ และลดความซ้ำซ้อนของงาน หากไม่ปรับตัวหรือไม่นำ Project Management Tools เข้ามาใช้ อาจส่งผลกระทบหลายอย่างเพราะไม่มีมาตรฐานการทำงานรองรับพนักงานที่ทำงานในรูปแบบ Remote Working ดังนั้น Project Management Tools จึงสำคัญต่อการปรับตัวทั้งตัวพนักงานและองค์กรเองก็ตาม

MANAWORK จัดการงานบริหารทีมอย่างเป็นระบบ จัดเวลาการทำงานในโปรเจค หรือสลับไปทำโปรเจคอื่นได้อย่างต่อเนื่องบนแพลตฟอร์มเดียว ทดลองใช้ฟรี คลิก

STEP 4: ติดตามผลลัพธ์การทำงานของทีมเสมอ

การติดตามการทำงานของพนักงานแต่ละคนมีความยาก และยิ่งทำงานกันคนละที่ยิ่งยากต่อการตรวจสอบและติดตามยากขึ้นไปอีก พนักงานอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการทำงานได้ทุกเมื่อ หากไม่มีการติดตามผลลัพธ์ของงานอย่างสม่ำเสมอ คุณจะไม่มีทางทราบได้เลยว่าทีมของคุณกำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคอะไรอยู่ อาจทำให้ทีมหมดกำลังใจและกังวลในปัญหาจนผลลัพธ์ของงานออกมาได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นควรใช้ Project Management Tools ในการติดตามและบันทึกการทำงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในองค์กรออกมาในรูปแบบ Dashboard ให้คุณวิเคราะห์การทำงานและสามารถนำไปปรับปรุงรูปแบบการทำงาน เสริมในจุดที่ขาด ตัดในจุดที่เกิน

MANAWORK แพลตฟอร์มจัดการงานบริหารทีม มีระบบ Task Management ที่ให้ทีมทำงานอยู่บนพื้นที่เดียวกันในรูปแบบการทำงานที่เป็น Workflow มาตรฐานในการดำเนินงานให้กับทีม โดยหัวหน้างานสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการทำงานของทุกคน และทีมยังสามารถระบุปัญหาและแท็กหัวหน้า ระบบจะแจ้งเตือนมาที่หัวหน้าทันทีทำให้สามารถรับรู้ถึงปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งทีมก็สามารถเข้ามาช่วยตอบปัญหาได้เช่นกัน ดีกว่าการต้องมานั่งรอให้คนช่วยทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นไปอีก

STEP 5: สื่อสารกับทีมอย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารไม่เพียงแค่เรื่องการทำงานที่เข้าใจตรงกันเท่านั้น ยังรวมไปถึงการสื่อสารที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในทีมด้วย เพื่อความไว้วางใจกันและลดปัญหาความขัดแย้งในทีมได้ แล้วจะคุยกันอย่างไรเมื่ออยู่ไกลกัน? เทคโนโลยีมีมากมายให้คุณเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความคุยกัน หรือวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าสามารถแชร์งานให้กันได้ ยกตัวอย่างเช่น LINE, Discord, Google Meet หรือ Zoom ลดอุปสรรคเรื่องการสื่อสาร เสริมให้ทีมใกล้ชิดกันแม้อยู่ต่างสถานที่

ในการทำงานหากสื่อสารกันแบบไร้ทิศทางก็ทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ฉะนั้นต้องมีการกำหนดให้มีการเช็กอินบ่อยแค่ไหน หรือ Meeting ช่วงเวลาไหนบ้างและต้องกำหนดหัวข้อในการประชุมด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกับการนอกเรื่องให้สื่อสารเน้นไปที่ผลลัพธ์

อ่านเพิ่มเติม Team Management อย่างมีประสิทธิภาพกับ MANAWORK ได้ที่นี่

หวังว่า 5 เคล็ดลับ Remote Working Management ดังกล่าวนี้จะช่วยให้คุณนำไปปรับใช้กับการทำงานในองค์กรให้ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะคุณไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตได้ เพียงคุณปรับตัวคุณก็จะอยู่รอดในโลกของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!👉 https://manawork.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ Line

นัดเดโม่ / ข้อเสนอแบบองค์กร ติดต่อได้ที่ 063-535-1193 (ทีมมานะ)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ

Project Management ToolsWork from home
Charida S Charida S · 8 ก.พ. 2566 เวลา 5:00 น.

SUGGEST POSTS