Project Management

รวม 7 Skills สำหรับ Project Management เพื่อการจัดการงานที่ดียิ่งขึ้น

รวม 7 Skills สำหรับ Project Management เพื่อการจัดการงานที่ดียิ่งขึ้น

skill project management

เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่การเป็นผู้นำในยุคดิจิทัลด้วย 7 Skills Project Management ที่จะให้ช่วยการบริหารจัดการงาน กระบวนการทำงาน การบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ทำความรู้จักกับ Skills Project Management

Skills Project Management คือ ทักษะในการบริการหารโครงการ เป็นทักษะสำคัญที่ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ และหัวหน้าระดับสูงควรให้ความสำคัญ เพราะ Skills Project Management เป็นทักษะที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการ วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบควบคุม จนไปถึงการปิดโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านเครื่องมือ ความรู้ และทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่จำกัด ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

โดย Skills Project Management เป็นการผสมผสานระหว่าง Hard Skills และ Soft Skills เข้าด้วยกัน พร้อมทั้งยังต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงานเพื่อประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ

Project Manager (PM) คือ

Project Manager (PM) หรือ ผู้จัดการโครงการ เป็นตำแหน่งที่จะคอยผลักดันให้แต่ละโปรเจกต์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยถ้าหากเปรียบ Project Manager กับ วงออร์เคสตร้า Project Manager คือ ผู้ควบคุมวงดนตรีและกำกับให้เครื่องดนตรีทุกชิ้นบรรเลงไปในทิศทางเดียวกันนั่นเอง

แน่นอนว่าถ้าหากคุณอยากทำงานในตำแหน่ง Project Manager การที่มี Skill เพียงแค่อย่างเดียวคงไม่พออีกต่อไป เรามาลองดู Skills Project Management ที่จำเป็น ว่ามีอะไรบ้างกันดีกว่า

7 ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับ Project Management

7 skills project management

แนะนำ 7 Skills Project Management ที่จำเป็นต้องมี ได้แก่

1. การริเริ่มโครงการ (Projact Initiation)

การริเริ่มโครงการเปรียบเสมือนการติดกระดุมเม็ดแรก โดยเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่าง ๆ การจัดทำแบบแผนในการทำงาน การติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าและทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เพื่ออธิบายให้กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจว่าโปรเจกต์นี้จัดทำขึ้นมาเพื่ออะไร และ รับรู้ข้อมูลตรงกันทุกอย่าง

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

แน่นอนว่าการทำงานทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นหนึ่งใน Skills Project Management ที่สำคัญ โดยผู้นำต้องสามารถประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งคิดวิธีการรับมือและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งทักษะการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้โปรเจกต์สามารถดำเนินการได้ตามแบบแผนที่วางเอาไว้ พร้อมทั้งช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทั้งนี้หากผู้นำของคุณไม่มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอาจจะทำให้กระบวนการทำงานติดขัด งบประมาณบานปลาย หรือ ทีมงานลาออก เป็นต้น

3. การประเมินงบประมาณ (Budgeting)

การประเมินงบประมาณเป็นอีกทักษะที่จำเป็น เพราะการประเมินงบประมาณที่พอดี ไม่มากและไม่น้อยเกินไปจนทำให้การทำงานเกิดปัญหาเพราะงบประมาณไม่เพียงพอ แม้ว่าการประเมินงบประมาณจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Project Manager แค่เพียงคนเดียว เพราะจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากฝั่งผู้บริหารด้วย แต่คนที่เป็น Project Manager ก็ควรที่จะต้องมีทักษะนี้ด้วย เพื่อประเมินงบประมาณของแต่ละโปรเจกต์ได้อย่างเหมาะสม หรือ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันจะได้สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดสรรงบประมาณได้ตามความเหมาะสม

4. การติดต่อสื่อสาร (Communication)

อีกหนึ่ง Skills Project Management ที่ไม่สามารถขาดได้ คือ ทักษะในการสื่อสาร เพราะจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับหลายแผนกภายในองค์กร รวมไปถึงลูกค้า และ Stakeholder ดังนั้นทักษะการสื่อสารเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมาย วิธีการทำงาน และข้อมูลที่จำเป็น จึงสำคัญมากที่จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบ รื่น

5. ความเป็นผู้นำ (Leadership)

ทักษะความเป็นผู้นำ เป็นทักษะที่ Project Manager ทุกคนต้องมี และ เป็นสิ่งที่นายจ้างทุกคนคาดหวัง เพราะคุณจำเป็นที่จะต้องดูแลทีมงานหลายสิบคน หรือ อาจจะมากไปจนถึงหลักร้อยคน ถ้าหากผู้นำไม่มีทักษะนี้การบริหารจัดการโปรเจกต์จะทำได้ค่อนข้างยาก และพนักงานในทีมก็อาจจะหมดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำอีกด้วย

6. การจัดการ (Organization)

การมีทักษะการจัดการที่ดีจะช่วยให้คุณบรรลุผลสำเร็จในงานแต่ละด้านได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยทักษะการจัดการที่ดี คือ การที่คุณสามารถจัดระเบียบ ระยะเวลา วางแผนงาน และงบประมาณได้ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้คุณต้องสามารถจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานได้อีกด้วย

7. เครื่องมือบริหารโครงการ (Project Management Tools)

ปัจจุบันที่เราอยู่ในยุคดิจิทัล เครื่องมือบริหารโครงการ หรือ Tools ต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานและวิธีดำเนินการให้งานออกมามีประสิทธิภาพมีอยู่มากมาย ทำให้ Project Manager ควรมีทักษะในการเลือกใช้ Tools ที่เหมาะสมกับงาน ทั้งนี้การเลือกใช้ Tools ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน รูปแบบการทำงาน และวัฒนธรรมภายในองค์กรด้วย

สรุป

Skills Project Management เป็นทักษะที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานดำเนินได้อย่างราบรื่น สำหรับใครที่อยากจะเติบโตในสายงาน ไม่ใช่เพียงแค่ Project Manager เท่านั้นแต่ในระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ รวมไปถึงผู้บริหารก็จำเป็นที่จะต้องมี 7 Skills Project Management ที่กล่าวไปข้างต้น

Project ManagementSkills
MANAWORK Editor MANAWORK Editor · 21 ส.ค. 2566 เวลา 8:42 น.

SUGGEST POSTS