Teamwork

Teamwork เสริมสร้างการทำงานในองค์กรให้เวิร์ค

Teamwork เสริมสร้างการทำงานในองค์กรให้เวิร์ค

เมื่อรูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป การทำงานเป็นทีมก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคใหม่นี้ให้ได้ การมีทีมที่ดีในองค์กร ก็จะช่วยสร้างผลลัพธ์ของงานให้ออกมามีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทีมที่ดีในองค์กรมีลักษณะที่เข้าใจกันและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน การสื่อสารและความร่วมมืออยู่เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเป็นทีม ทุกคนต้องสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ นอกจากนี้ยังต้องมีเสริมสร้างความมั่นใจในทีม ทำให้ทุกคนพร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น องค์กรเองก็ล้วนมีส่วนช่วยให้เกิดทีมเวิร์คขึ้นได้โดยการสร้างกิจกรรมกระชับมิตรที่ดี แล้ววันนี้เรามีกิจกรรมดีดีมาแนะนำสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงาน

ทำไมการสร้างทีมจึงเป็นเรื่องสำคัญ

การเป็นทีมมีผลกระทบต่อความสำเร็จของงานได้ การจะสร้างองค์กรยังต้องประกอบไปด้วยพนักงานหลายตำแหน่ง การที่จะทำงานให้สำเร็จได้ก็ต้องประกอบไปด้วยทีมที่มีหลายตำแหน่งทำงานร่วมกัน ยิ่งในปัจจุบันหลายคนทำงานแบบ Work From Home หรือ Work From Anywhere อาจทำให้รู้สึกว่าขาดการเชื่อมต่อระหว่างกันในทีม ซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทีมเวิร์คจึงเป็นเรื่องที่องค์กรควรมีการวางแผนและสร้างกิจกรรมที่ช่วยให้คนในองค์กรยังรับรู้และรู้สึกถึงความสำคัญกับองค์กรอยู่ ยังช่วยเสริมสร้างให้ทุกคนรู้จัก คุ้นเคยและเปิดใจในการทำงานร่วมกันมากขึ้นด้วย

วางแผนสร้างกิจกรรมให้เหมาะกับทีมในองค์กร

การจัดกิจกรรมร่วมกันภายในองค์กรเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในทีม แต่การจัดกิจกรรมเหล่านี้ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยเพื่อให้เกิดผลที่ดีตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ

เรื่องแรกที่ต้องคำนึงคือการตัดสินใจและกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรจะช่วยให้ทุกคนมีความรู้สึกว่ากิจกรรมมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคคลและองค์กร

การวางแผนก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ การวางแผนให้กิจกรรมเป็นไปตามที่ต้องการและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ควรคำนึงถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่เหมาะสม สถานที่ที่เหมาะสม และเนื้อหาของกิจกรรมให้เกิดประโยชน์และเติมเต็มให้กับผู้เข้าร่วม เมื่อทุกอย่างถูกจัดเตรียมเป็นอย่างดีจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและเสริมสร้างความร่วมมือในทีมให้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

10 กิจกรรมสร้างทีมให้ทุกคนมีส่วนร่วม

1. ทำความรู้จักกันครั้งแรก

การเริ่มงานในที่ใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งทางอารมณ์และสิ่งที่ยังไม่คุ้นเคย แต่ความตื่นเต้นนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราพบเจอประสบการณ์ใหม่ การเริ่มงานในที่ใหม่ย่อมมีกิจกรรมหลายอย่างที่ช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียดและการเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสทำความรู้จักกันครั้งแรกจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร และลดความตื่นเต้นในวันแรกของการทำงานลงได้

2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เสริมทักษะเฉพาะด้าน

การเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานในองค์กรสามารถทำได้โดยการเข้าร่วมสัมมนาหรือองค์กรเองก็สามารถจัดกิจกรรม Workshop เล็ก ๆ ภายในองค์กรเองได้ อาจจะจ้างวิทยากรมาหรือให้พนักงานที่มีทักษะในด้านต่าง ๆ มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่เพื่อนพนักงานด้วยกัน ก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันภายในองค์กรอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การบริหาร หรือการเงิน ก็เป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานเพิ่มมากขึ้นทั้งนั้น

3. สร้างเป้าหมายร่วมกันในทีม

การทำงานก็ต้องมีเป้าหมายเพื่อขีดเส้นชัยแห่งความสำเร็จ แล้วกำลังหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายนี้ก็คือพนักงาน ฉะนั้นเป้าหมายก็ต้องเกิดขึ้นจากพนักงาน โดยยึดเป้าหมายหลังขององค์กรและแยกย่อยออกมาเป็นเป้าหมายหลักของแต่ละทีม ซึ่งทุกคนในทีมจะได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์กัน เพื่อกำหนดเป้าหมายให้มีความท้าทายและไม่สูงจนเกินความเป็นไปได้

4. กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

การเล่นกีฬานอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและเสริมสร้างความร่วมมือในทีม เนื่องจากการเล่นกีฬาจะมีการสื่อสารกันในทีมเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความมีน้ำใจต่อกันด้วย

5. Board Game กระชับมิตรภายในออฟฟิศ

เวลาทำงานก็เครียดพอสมควรพอมีเวลาว่างก็สามารถชวนกันมาเล่น Board Game เพื่อผ่อนคล้ายบ้าง ความสนุกจะยิ่งช่วยละลายพฤติกรรมแต่ละคนได้เป็นอย่างดี ช่วยสร้างโอกาสให้สมาชิกในทีมมาทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

6. วันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟัง

การเล่าเรื่องราวเป็นอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงทักษะการพูดและความมั่นใจ บางคนอาจพูดไม่ค่อยเก่งจนขาดความมั่นใจ ส่วนหนึ่งก็อาจมาจากคนรอบข้างนี่แหละที่ทำให้เราเสียความมั่นใจไปโดยไม่รู้ตัว แต่การจัดกิจกรรมให้พนักงานแต่ละคนนำเรื่องเล่าหรือความรู้มาแชร์กัน เป็นการเปิดโอกาสให้แสดงตัวตนออกมาผ่านการเล่าเรื่อง หรือแบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้คนอื่นเข้าใจและรับรู้เราได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะการพูดและความมั่นใจในตนเองด้วย

7. Daily Meeting/Weekly Meeting

การประชุมก็ถือเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างหนึ่งเหมือนกัน อาจจะมีการกำหนดวันประชุมในทุก ๆ เช้า หรือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้พูดถึงปัญหาที่พบในการทำงาน และร่วมมือกันหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น หรือใครมีข้อเสนอแนะก็สามารถพูดได้เลย เพื่อเป็นการสร้างการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

8. กิจกรรมตามเทศกาล

กิจกรรมตามเทศกาลเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกและน่าตื่นเต้นที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เราสามารถใช้โอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมร่วมกันในทีม เช่น การแต่งตัวให้เข้ากับเทศกาล ทำให้เราได้ร่วมสนุกและเพลิดเพลินกับการแต่งตัวของแต่ละคน สร้างบรรยากาศสีสันในทีมทำให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกันในที่สุด

9. แชร์อาหารกลางวันร่วมกัน

การแชร์อาหารกลางวันร่วมกันในที่ทำงานเป็นกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีในทีม หลายคนอาจมีนิสัยห่อข้าวมากินในที่ทำงานเพื่อประหยัดเวลาหรือเงินในบางครั้ง แต่การชวนเพื่อนร่วมงานมาแชร์อาหารร่วมกันเป็นทางเลือกที่น่าสนุกและมีประโยชน์อย่างมาก การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันช่วยสร้างความสัมพันธ์ในทีมและส่งเสริมความรู้สึกที่มีต่อกันได้เป็นอย่างดี

10. สังสรรค์ร่วมกัน

เป็นกิจกรรมที่สร้างความสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมและองค์กร ในช่วงเวลาที่ทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมนอกสถานที่การทำงาน เช่น การไปทานอาหารหรือเที่ยวด้วยกัน ทำให้ทุกคนมีโอกาสแสดงออกถึงตัวตนและบุคลิกภาพของตนเองอย่างเต็มที่ การเปลี่ยนบรรยากาศและพบปะกันข้างนอกออฟฟิศช่วยส่งเสริมความผ่อนคลายและความร่วมมือ ทำให้ทุกคนมีโอกาสหลุดพ้นจากความเครียดของงานและได้รับพักผ่อนจากกิจกรรมที่แตกต่างไปจากการทำงานประจำวัน

สิ่งที่ต้องจัดการเมื่อทีมเวิร์ค Work from Anywhere

Work from Anywhere

เมื่อทีมทำงานระยะไกลหรือ Work from Anywhere มีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากความสะดวกสบายและความยืดหยุ่น ซึ่งองค์กรจะต้องจัดการให้ทีมมีการสื่อสารและทำงานร่วมกันได้เหมือนอยู่ออฟฟิศเดียวกัน โดยมีสิ่งที่ต้องจัดการดังนี้

เทคโนโลยีและอุปกรณ์: ให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานระยะไกล เช่น คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คที่มีความสามารถทำงานได้ดีและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและเร็วเพียงพอ

การสื่อสาร: มีเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมเมื่อทำงานระยะไกล การใช้แชทหรือแอปพลิเคชันที่สามารถสนทนาและส่งข้อความได้เป็นอย่างง่าย เช่น Microsoft Teams, Slack, Zoom, Google Meet เป็นต้น

การจัดการงานและระบบการทำงาน: ให้กำหนดระบบการทำงานที่ชัดเจนและใช้เทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการติดตามและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันในการจัดการโปรเจค

การส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมั่น: ให้สร้างกิจกรรมหรือโอกาสที่ทำให้สมาชิกในทีมสามารถสังเกตความคืบหน้าและความสำเร็จของงานที่ทำร่วมกัน ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมั่นในทีม

การจัดการทีมที่ทำงานระยะไกลจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือและความเข้าใจในทีม ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสามารถสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่อง การสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและส่งเสริมความสุขในการทำงานจะช่วยให้ทีมทำงานระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

สรุป

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเป็น Teamwork ในองค์กรมากขึ้นและสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กรอย่างแท้จริง ผ่านกิจกรรมเหล่านี้สมาชิกในทีมจะสามารถรับรู้และปรับตัวเข้าสู่บทบาทที่เหมาะสม ร่วมกันพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานร่วมกัน และยังเป็นการเพิ่มแรงขับเคลื่อนขององค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

TeamworkProductivity
Charida S Charida S · 16 ส.ค. 2566 เวลา 3:03 น.

SUGGEST POSTS