Growth Mindset

ปรับแนวคิดการทำงานสู่ยุคใหม่ ด้วย Agile Mindset

ปรับแนวคิดการทำงานสู่ยุคใหม่ ด้วย Agile Mindset

ในโลกแห่ง Digital Disruption และกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นเรื่องจำเป็นมากที่องค์กรต้องปรับตัวให้ทันท่วงที เพื่อไม่ให้ตกขบวนการพัฒนาในปัจจุบัน การมี Agile Mindset เป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้แนวคิดอย่างมีคุณภาพเพื่อให้องค์กรก้าวหน้าได้อย่างที่ควรจะเป็น และรับมือกับปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนี่คือรายละเอียดของ Agile Mindset ที่คุณควรรู้

Agile mindset คืออะไร

เพื่อที่จะเข้าใจ Agile Mindset เราควรเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจ Agile Manifesto ซึ่งเป็นแนวคิดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถูกคิดขึ้นในปี 2001 ภายหลังถูกนำไปปรับใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่ง Agile Manifesto ประกอบไปด้วย

  1. ให้ความสำคัญกับการสื่อสารมากกว่าขั้นตอนและเครื่องมือ เพื่อให้ทีมปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ควรสื่อสารและพูดคุยกันอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่เดียวกัน
  2. เอกสารไม่สำคัญเท่ากับผลงานที่นำไปใช้ได้จริง ทีมควรมุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นสินค้าและบริการซึ่งนำไปใช้ได้จริง ไม่ใช่เพื่อกองเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า
  3. ร่วมมือกับลูกค้า แม้จะมีสัญญาข้อตกลงต่างๆ มากมาย แต่ทีมควรยืดหยุ่น ฟังเสียง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด
  4. รับมือกับการเปลี่ยนแปลง กระจายอำนาจให้ทีม เพื่อความคล่องตัวในการปรับตัว

จะเห็นได้ว่าจริงๆ แล้ว Agile ไม่ใช่เครื่องมือหรือสูตรลับสำหรับองค์กร แต่เนื้อในนั้นเป็นการปรับความเข้าใจ หรือ  Mindset สำหรับการทำงาน

Agile Mindset จึงหมายถึง แนวคิดหรือวิธีคิดในการสร้างความคล่องตัว และยืดหยุ่น ให้กับการทำงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ดีท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือภายในทีม แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา

องค์ประกอบหลักของ Agile mindset คืออะไร

องค์ประกอบหลักของ Agile Mindset มี 3 อย่างด้วยกัน ได้แก่

  1. Instability - ความไม่แน่นอน
  2. Unpredictability - การทำความเข้าใจว่าแม้เราจะมีแผน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนของเรา ดังนั้นเราต้องพร้อมรับมืออยู่เสมอ
  3. Collaboration - การร่วมมือกันแก้ปัญหา ให้งานคล่องตัว

เห็นได้ชัดว่าการมี Mindset แบบ Agile คือการต้องเข้าใจอยู่เสมอว่า งานที่กำลังทำนั้นไม่แน่นอน และแม้ว่าเราจะมีแผนรับมืออยู่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องร่วมมือกัน ทำงานเป็นทีม สื่อสารและแก้ปัญหากันอย่างตรงไปตรงมา ดังนั้นจึงมีเพียง 2 เรื่องใหญ่ๆ เท่านั้นที่เราจะต้องทำให้ได้ คือ การทำงานร่วมกัน (Interaction) โดยเฉพาะการสื่อสาร ที่ควรสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมา และการทำให้ทีมเห็นภาพใหญ่ร่วมกัน (Visualization)

องค์กรที่ควรใช้ Agile mindset คือองค์กรแบบใด

องค์กรที่ควรนำ Agile Mindset ไปใช้คือองค์กรที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หมายความว่าในความเป็นจริงแล้ว ทุกองค์กรสามารถนำ Agile Mindset ไปสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบ Agile ได้ทั้งสิ้น โดยมีพื้นฐานอยู่ที่ ตัดส่วนงานที่ซ้ำซ้อน และทำให้งานช้าออกไป แล้วนำ Agile มาสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การสร้างคน สร้างทีม ให้มี Agile Mindset ร่วมกับการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับงานและคนทำงาน

เคล็ดลับการใช้ Agile mindset ให้ได้ผลลัพธ์ปังๆ

การนำ Agile Mindset ไปใช้เพื่อสร้างงานปังๆ ออกมานั้น มีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยคือ Scrum ซึ่งเป็น Project Management Framework ที่ทำให้ Agile เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง เพื่อสร้างงานที่ตรงความต้องการของลูกค้า และส่งต่องานได้อย่างตรงเวลา

อยากรู้ว่าเครื่อีงมือนี้มีจุดเด่นอย่างไร สามารถใช้งานได้อย่างไรบ้าง คลิก

สรุป

Agile คือ Mindset ในการทำงานเพื่อสร้างความคล่องตัวให้เกิดขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันเราต้องเจอกับกระแสของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การทำงานแบบเดิมๆ นั้น ไม่สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที การสร้างและส่งต่อ Mindset แบบ Agile ให้กับคนทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้องค์กรอยู่ได้ในโลกแห่ง Digital Disruption และกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

MANAWORK แพลตฟอร์มสำหรับบริษัทยุคใหม่ที่พร้อมสำหรับการก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ และช่วยสร้างให้องค์กรของคุณมีการจัดการที่ดี เป็นที่น่าประทับใจแก่บุคลากรภายในทีม ไม่ว่าคุณจะทำงานแบบ Agile หรือมีการทำงานรูปแบบอื่นก็ตาม

หากมีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงาน สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Growth MindsetBusiness
MANAWORK Editor MANAWORK Editor · 31 มี.ค. 2566 เวลา 9:09 น.

SUGGEST POSTS