Business

วางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลจริง ด้วย Project Planner

วางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลจริง ด้วย Project Planner

https://www.shutterstock.com/image-photo/project-management-team-updating-gantt-chart-715110601
Project Planner

หากคุณกำลังเผชิญกับระบบการทำงานที่ยังไม่ลงตัว ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นวางแผนการทำงานอย่างไรให้เป็นขั้นเป็นตอน หรือไฟล์งานกระจัดกระจาย ยากต่อการค้นหา หรือไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของการทำงานได้ จนสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคุณ ลองหันมาใช้ “Project Planner” ตัวช่วยการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลจริง ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระบบมากที่สุด

รู้จัก Project Planner คืออะไร?

Project Planner คือเครื่องมือที่จะช่วยวางแผน ติดตามผลและขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ หรือโปรเจกต์ต่าง ๆ ภายในทีม แผนก หรือ องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการจัดการให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว เป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงยังช่วยควบคุมด้านทรัพยากร เวลา บุคลากร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีแบบแผน และราบรื่น

Project Planner สำคัญกับบริษัทอย่างไรบ้าง?

https://www.shutterstock.com/image-photo/man-his-right-hand-drew-pencil-2147842989
ความสำคัญของ Project Planner

การนำเอา Project Planner มาช่วยบริหารจัดการ วางแผนงานต่าง ๆ ภายในบริษัท จะช่วยให้บุคลากรทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงช่วยควบคุมการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Project Planner ยังมีความสำคัญกับบริษัทในอีกหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

จัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

Project Planner เป็นตัวช่วยหนึ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยสร้างความเป็นระบบระเบียบในการทำงานให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพราะ Project Planner ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ช่วยวางแผนงานแก่ผู้ใช้งาน สามารถจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ค้นหาง่าย อัปเดต และตรวจสอบงานอย่างสะดวกสบาย เรียกได้ว่าช่วยให้คุณเริ่มต้นจัดการงานได้ตั้งแต่เริ่มไปจนถึงการส่งมอบโปรเจกต์ หมดปัญหาการทำงานที่ยุ่งเหยิง

ช่วยวางแผนงานได้อย่างรวดเร็ว

การใช้เวลาวางแผนงาน เรียบเรียง และจัดเตรียมเรื่องสำคัญต่าง ๆ ก่อนเริ่มงานใด ๆ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากต้องมานั่งไล่ดูโปรเจกต์ทีละส่วน หากหันมาใช้ Project Planner ในการจัดลำดับความสำคัญของงาน ก็จะช่วยให้คุณประหยัดระยะเวลาในการวางแผนอย่างรวดเร็ว

ซึ่ง Project Planner by MANAWORK ได้ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อการสร้างแผนงาน สามารถจัดการ Task ได้อย่างอิสระ รวมถึงสร้างโปรเจกต์แต่ละงานออกมาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน อีกทั้งเรายังจัดเรียง Priority Status ได้อีกด้วย เรียกได้ว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาวางแผนเอง

สร้าง Workflow ในการทำงาน

สำหรับธุรกิจ หรือบริษัทขนาดใหญ่จำเป็นจะต้องมีระบบการทำงานภายในที่ดี เชื่อมต่อถึงกัน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมในการทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการนำ Project Planner เข้ามาช่วยจัดการระบบจะทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานได้ง่ายขึ้น เช่น โปรเจกต์งานดำเนินไปถึงไหนแล้ว ประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละทีม มีใครที่ติดขัดในส่วนไหนหรือไม่ เป็นต้น

ดังนั้นการสร้าง Workflow จะช่วยให้บริษัทมีระบบการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ รวมถึงช่วยพัฒนาคุณภาพของบุคลากรภายในอีกด้วย

นอกจากนี้การนำ Project Planner มาใช้ในการทำงาน หรือจัดการระบบงานภายในองค์กร จะช่วยให้บริษัทเติบโตก้าวหน้าทันยุคดิจิทัลที่มีอัตราการแข่งขันสูงขึ้น รวมถึงทันคู่แข่งในการทำธุรกิจ

ลดความเสี่ยงการทำงานที่ผิดพลาด

เมื่อเราต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกัน หรือทำร่วมกับใครหลาย ๆ คน อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งการทำงานที่ผิดพลาดนั้นสามารถส่งผลกระทบในวงกว้างได้ ดังนั้นการมี Project Planner เอาไว้คู่กายก็จะช่วยลดความเสี่ยง หรือข้อผิดพลาดให้เกิดน้อยลงได้ โดย Project Planner by MANAWORK จะมีฟีเจอร์แจ้งเตือนให้คุณรู้ทุกการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม MANAWORK ว่าใครทำอะไรบ้าง หรือมีใครทำงานผิดพลาดตรงไหน เพื่อที่เราจะได้เข้าไปช่วยเหลือ รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยกำหนดการแจ้งเตือนในทาส์ก เพื่อให้คุณไม่ลืมในสิ่งที่ตั้งใจวางแผนทำไว้อีกด้วย

เสริมสร้าง Teamwork ของคนในทีม

แน่นอนว่าในการทำงานของแต่ละคนย่อมมีหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละโปรเจกต์ หากโปรเจกต์ยิ่งมีขนาดใหญ่ จำนวนคนที่รับผิดชอบต่องานก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการวางแผนงานต่าง ๆ ด้วย Project Planner จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยประสานการทำงานของคนในทีมให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ ช่วยการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน

เลือกใช้ Project Planner แพลตฟอร์มไหนดี?

เลือกใช้ Project Planner

Project Planner ของ MANAWORK เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดี ที่จะช่วยบริหารจัดการระบบการทำงานภายในองค์กรให้ง่ายขึ้น เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ดีไซน์สวย มีหลากหลาย Template ให้คุณเลือกใช้งานตาม Workflow ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ก็สามารถใช้งาน Project Planner ของ MANAWORK ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สไตล์การทำงานของคนไทยโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ Project Planner ของ MANAWORK ยังรองรับการทำงานแบบ Work from home หมดปัญหาในการทำงาน หรือติดต่อสื่อสาร อีกทั้งเรายังมีฝ่าย Customer Support เป็นคนไทยทำให้ง่ายต่อการดูแลระบบและตอบคำถาม

สรุป

การนำเอา Project Planner มาใช้เป็นตัวช่วยวางแผนงาน หรือบริหารจัดการการทำงานภายในบริษัท ไม่เพียงช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบเท่านั้น แต่ยังช่วยผลักดันให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการทำงาน ร่นระยะเวลา สามารถจัดการงานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังรองรับการทำงานแบบ Work From Home อีกด้วย

MANAWORK แพลตฟอร์มสำหรับบริษัทยุคใหม่ที่พร้อมสำหรับการก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ และช่วยสร้างให้องค์กรของคุณมีการจัดการที่ดี เป็นที่น่าประทับใจแก่บุคลากรภายในทีม

หากมีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงาน สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


BusinessProject Management Tools
MANAWORK Editor MANAWORK Editor · 27 มี.ค. 2566 เวลา 7:57 น.

SUGGEST POSTS