MANAWORK

เคล็ด(ไม่)ลับฉบับการประสานงานข้ามสาขา หรือข้ามองค์กร

การเติบโตของธุรกิจ ต้องไม่มีการหยุดพัฒนา เพื่อกระจายให้ทั่วพื้นที่เพื่อโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ต้องมีการขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ จาก 1 สาขา เป็น 2 เป็น 3 เพื่อการให้บริการครอบคลุมและสามารถรักษากลุ่มลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ให้อยู่หมัด

นอกจากนั้นยังต้องมี Partner ทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่คอยสนับสนุน เสริมจุดที่เราขาดตกบกพร่อง แถมยังสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น

แต่การมีสาขาที่มากมาย รวมไปถึงการมีสาขาอยู่ต่างจังหวัด ต้องอาศัยการดูแลจากผู้จัดการสาขา หรือมีการส่งผู้ตรวจการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและดูแลกิจการในสาขานั้น ๆ และมีการรายงานผลกลับสู่สำนักงานใหญ่ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับ Partner ที่ต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การบริหารจัดการหลัก ๆ แล้วมีสิ่งที่จัดการอยู่มากมาย เช่น ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ บัญชี การบริหารคลัง เวลาและระยะทาง ทั้งหมดเหล่านี้ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลที่เที่ยงตรงและ Real-Time

#MANAมานะ ระบบบริหารจัดการออนไลน์ ที่สามารถสร้างให้การติดต่อสื่อสารระหว่างสาขา หรือระหว่างองค์กรเป็นเรื่องที่ง่ายและได้ประสิทธิภาพ

Assign งาน สามารถกำหนดผู้ตรวจการ กำหนดผู้รับมอบหมายงาน

ติดตามผลการดำเนินงานได้แบบ Real-Time

ดูภาพรวม (Dashboard) ของภาระงานได้ทั้งหมด

บริหารงานบุคคลได้ง่าย เห็นผลงานของสมาชิก

แนบไฟล์เอกสาร และแบ่งปันกันในองค์กรได้ง่าย ๆ

ประเมินผลจากตัวชี้วัด ได้จากสรุปการทำงาน

และฟังก์ชันอีกมากมายที่ทำให้การประสานงานข้ามสาขา หรือข้ามองค์กรเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก และน่าปวดหัวอีกต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ  Line

หรือ สนใจเข้าใช้ระบบ MANA มานะ ที่นี่

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ

MANAWORKDigital ToolsProductivity App
MANAWORK Editor MANAWORK Editor · 22 ม.ค. 2564 เวลา 7:52 น.

SUGGEST POSTS