Marketing

เคล็ดลับ Marketing Strategy Plan ให้การทำงานราบรื่น

เคล็ดลับ Marketing Strategy Plan ให้การทำงานราบรื่น

marketing strategy plan

ในปัจจุบัน Marketing Strategy Plan เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามหรือขาดหายในวงการการทำตลาดได้ เพราะการทำ  Marketing Strategy Plan ที่ดีจะส่งผลดีต่อธุรกิจช่วยให้ยอดขายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และยิ่งในปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมาย ทำให้การทำ Marketing Strategy Plan กลายเป็นสิ่งที่นักการตลาดต้องให้ความสำคัญ จะวางกลยุทธ์การตลาดอย่างไร ผู้บริโภคถึงจะเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ ?

บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับการทำ Marketing Strategy Plan คืออะไร ทำไมหลายธุรกิจถึงให้ความสนใจ ? พร้อมทั้งเผยเคล็ดลับการทำ Marketing Strategy Plan ที่จะช่วยให้การทำงานราบรื่น

Marketing Strategy Plann คือ

Marketing Strategy Plan หรือที่หลายคนเรียกกันว่า การวางแผนกลยุทธ์การตลาด คือ การวางแผน ค้นหาวิธี และจัดลำดับความสำคัญการทำการตลาดอย่างมีแบบแผน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ ยอดขายที่ได้ตั้งไว้ โดยการทำ Marketing Strategy Plan ในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีและหลอกหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น การใช้สื่อออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย การจ้างโฆษณา และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้การทำ Marketing Strategy Plan ยังสามารถกำหนดได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามความเหมาะสม

ทำไมธุรกิจถึงควรทำ Marketing Strategy Plan

หลายคนน่าจะเกิดคำถามว่าทำไมหลาย ๆ องค์กร จึงเลือกที่จะทำ Marketing Strategy Plan ก่อน จริง ๆ แล้วการทำ Marketing Strategy Plan ถือเป็นขั้นตอนลำดับแรก ๆ ในการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่ดี จะช่วยให้นักการตลาดสามารถทราบทิศทางและสามารถคาดหวังผลลัพธ์ได้

ประโยชน์ของ Marketing Strategy Plan มีดังนี้

  1. การทำ Marketing Strategy Plan ที่ดี สามารถช่วยให้องค์กรหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์จนเจอ
  2. ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำแคมเปญต่าง ๆ เพราะการวางแผนที่ดีจะช่วยให้ทำให้งบประมาณที่ได้มาถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์
  3. สามารถตรวจสอบและวัดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สร้างภาพจำเอกลักษณ์ของแบรนด์ และไม่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน
  5. สามารถควบคุมระยะเวลาได้ เพราะทุกวินาทีล้วนมีค่า

องค์ประกอบสำคัญในการทำ Marketing Strategy Plan

Marketing Strategy Plan คืออะไร

องค์ประกอบสำคัญในการทำ Marketing Strategy Plan มีทั้งหมด 8 อย่าง ดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ การทำ Marketing Strategy Plan จำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เช่น ยอดขายเพิ่มขึ้น 20% มีคนรู้จักแบรนด์มากขึ้น 50% หรือผู้ติดตามแบรนด์มีส่วนร่วมในแคมเปญที่จัดทำขึ้นมา
  2. ขอบเขตงานหรือขอบเขตแคมเปญ การทำ Marketing Strategy Plan ต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนและครอบคลุม นอกจากนี้คุณจำเป็นที่ต้องกำหนดสัดส่วนสำหรับปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
  3. การควบคุมงบประมาทและจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การวางแผนกลยุทธ์การตลาดจำเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับและทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยคุณอาจจะเริ่มจากการระบุขั้นตอนการทำปฏิบัติงานอย่างละเอียดเพื่อจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่แม่นยำมากขึ้น
  4. การหาข้อได้เปรียบ การทำ Marketing Strategy Plan จำเป็นที่จะต้องหาข้อได้เปรียบของคู่แข่ง เพื่อนำมาพัฒนาในผลิตภัณฑ์ของคุณเอง ช่วยตัวและกำลังเสริม การทำ Marketing Strategy Plan จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือและข้อมูลจากหลายฝ่ายในองค์กร ดังนั้นจึงเป็นการทำงานแบบเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ขั้นตอนการทำ Marketing Strategy Plan

เผยเคล็ดลับขั้นตอนการทำ Marketing Strategy Plan ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่น ไม่มีสะดุด

1. การวิเคราะห์สถานการณ์

การวิเคราะห์สถานการณ์ คือ การทำ SWOT หรือให้พูดง่าย ๆ คือ การหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของธุรกิจของคุณเองและคู่แข่ง และยังรวมไปถึงการวิเคราะห์เทรน ความต้องการ และสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันอีกด้วย

2. การกำหนดวัตถุประสงค์

หลังจากที่วิเคราะห์สถานการณ์และทำ SWOT เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ในการทำ Marketing Strategy Plan ในแต่ละครั้ง ซึ่งการตั้ง KPI ที่ท้าทายและอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปได้จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากเอาชนะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พนักงานและยังเป็นผลดีต่อบริษัทอีกด้วย

3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนกำหนดกลุ่มเป้าหมายนับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญในการทำ Marketing Strategy Plan เพราะถ้าหากกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด คุณจะได้เห็นกราฟที่ยอดขายพุ่งทะยาน ในขณะเดียวกันถ้าหากกำหนดกลุ่มเป้าหมายผิดพลาด อาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายทำให้ยอดขายภายในช่วงระยะเวลานั้นลดลง

4. วิเคราะห์กลยุทธ์

หลังจากกำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายให้ลองมาวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของคุณดู ว่าต้องโฟกัส หรือ ต้องการ Tools อะไรเป็นพิเศษที่จะสามารถช่วยกลยุทธ์สำเร็จหรือไม่ เช่น ต้องการ Tools ที่สามารถช่วยติดตามขั้นตอนการทำงานทั้งหมดได้แบบ Realtime พร้อมทั้งสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ย้อนหลังมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปต่อยอดอื่น ๆ ได้

5. กำหนดงบประมาณ

ขั้นตอนสุดท้ายการเริ่มแคมเปญ หรือ เริ่มใช้ Marketing Strategy Plan ที่ได้ทำมา คือ การกำหนดงบประมาณให้เพียงพอและคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่นักการตลาดหลายคนให้ความสำคัญ

สรุป

ต้องยอมรับว่าการทำ Marketing Strategy Plan ที่ดี มีการวางกลยุทธ์อย่างรอบคอบ เป็นตัวช่วยที่จะทำให้งานราบรื่น พร้อมทั้งยังช่วยให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเป็นสิ่งในขั้นตอนที่นักการตลาดหลายคนให้ความสำคัญ และนอกจากการวางแผนที่ดีแล้ว การมีเทคโนโลยี หรือ Tools เข้ามาช่วยในการทำงาน จะทำให้การทำง่ายมากขึ้น

โดย Tools ที่แนะนำในวันนี้ คือ MANAWORK ระบบที่จะช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และเป็นไปตาม KPI ที่กำหนดไว้ โดยสามารถคุณสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และติดตามผลงานได้ทุกชิ้นได้ตลอดเวลาแบบ Real time สำหรับผู้ที่สนใจ หรือ มีต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ :


MarketingProductivity
MANAWORK Editor MANAWORK Editor · 10 ก.ค. 2566 เวลา 7:45 น.

SUGGEST POSTS