Business

บริหารงานอย่างชาญฉลาด แบบ SMART Management

สำหรับผู้เริ่มธุรกิจใหม่ ไม่เคยมีประสบการณ์บริหารงานมาก่อน คงจะเจอกับปัญหาหนักสมองอยู่มากมาย ไม่รู้จะจัดการ หรือตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างไร วันนี้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกมานำเสนอให้กับผู้ประกอบการมือใหม่เช่นคุณ

SMART เป็นหลักการตั้งเป้าหมาย (Goal) อย่างชาญฉลาดสมกับชื่อ เนื่องจากจะทำให้ได้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ยังสามารถทำให้เป็นรูปธรรมตามหลักความเป็นจริงได้ จึงสามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลักการต่าง ๆ ดังนี้

S - Specific | ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเฉพาะเจาะจง

ไม่กว้างเกินไป ไม่คลุมเครือ ระบุว่าต้องการผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้าง ให้มีทิศทางการปฏบัติงานที่ชัดเจน

M - Measurable | สามาถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

จากเครื่องมือปกติสากลที่ใช้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น KPIs, OKRs หรืออื่น ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับแผนใหม่ ๆ ที่ดีกว่า

A - Achievable | สามารถทำได้จริง บรรลุผลได้

เพราะการทำงานต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักความเป็นจริง ถ้าหากตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไป อาจทำให้คนทำงานท้อแท้ และเสียกำลังใจ

R - Realistic | สมเหตุสมผล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

วิเคราะห์สภาพการณ์ขององค์กรตามความเป็นจริง เพื่อปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้แล้ว

T - Timely | มีการกำหนดไทม์ไลน์ที่ชัดเจน

เวลาเป็นสิ่งที่สำคัญ ต้องตั้งกรอบระยะเวลาอย่างชัดเจน เพื่อให้ปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด และไม่กระทบต่องานอื่นๆ ตามแผนที่วางไว้

ยกตัวอย่างเช่น "เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์(จำนวน) จากยอดขายเดิม 20% ภายในไตรมาศที่ 2   สามารถทำได้โดยการเพิ่มพนักงานขาย/เพิ่มการส่งเสริมการขาย สินค้าของแถม ส่วนลด"

     ซึ่งสามารถตั้ง SMART Goal เป็นเครื่องมือใช้ควบคู่กับหลักการบริหารโครงการ (Project Management) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแผนได้ยืดหยุ่นตลอดเวลา เนื่องจากสามารถประเมินผล วิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที

     ถ้าหากทำได้ตามหลักการข้างต้น เพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง กระตุ้นให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

     ให้ MANAมานะ เป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการทีมงาน สามารสร้าง Task ได้อย่างชัดเจน และสามารถนำเครื่องมือการวัดผลอย่าง OKRs, KPIs หรือ Template อื่น ๆ อีกมากมายมาใช้ได้อย่างลงตัว ให้คุณได้บริหารงานอย่างยอดเยี่ยม และชาญฉลาด

สามารถทดลองใช้ฟรี*📱แค่คลิก👉 app.manawork.com/signup

แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหลังใช้งานระบบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!👉 manawork.com หรือ โทร  063-535-1196 (คุณไบรท์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ  Line

หรือ สนใจเข้าใช้ระบบ MANA มานะ ที่นี่

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ

BusinessDailyworkDigital ToolsMANAWORK
MANAWORK Editor MANAWORK Editor · 6 ส.ค. 2563 เวลา 7:55 น.