คู่มือการใช้งาน

Tap Bar ในเมนูโปรเจค (ไทม์ไลน์) | Tutorial

หน้าไทม์ไลน์มีไว้สำหรับดูระยะเวลาในการดำเนินงานว่า ระยะเวลาดำเนินงานนั้นไปถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้าง หรือมีระยะในการดำเนินงานเท่าไหร่ หน้าไทม์ไลน์ของ MANAWORK จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ให้เห็น เช่น ชื่อทาสก์ที่สร้าง, วันที่เริ่ม, ผู้รับมอบหมาย, ระยะเวลา (วัน)  และ ยังมีไทม์ไลน์บอกระยะเวลาตามปฏิทิน (สีส้ม คือ ทาสก์ที่กำลังดำเนินการอยู่, สีแดง คือ ทาสก์ที่เกินกำหนด, สีเทาอ่อน คือ รายการทาสก์ที่เราสร้าง, สีเทาเข้ม คือ ตัวโปรเจคที่เราสร้างขึ้น)

ภาพแสดงหน้าเมนูไทม์ไลน์


รายละเอียดแต่ละ Feature

 1. ค้นหาชื่อทาสก์ จะค้นหาจากชื่อทาสก์ที่สร้างขึ้นจากรายการทาสก์
 2. ค้นหาทาสก์ที่เสร็จสิ้น
 3. ค้นหาผู้ได้รับมอบหมาย สามารถค้นหางานที่ได้รับมอบหมายได้
 4. ออกรายงาน เมื่อคุณต้องการจะออกรายงาน MANAWORK ก็มีไฟล์งาน 3 ชนิด คือ PDF, PNG, Excel ให้คุณเลือกใช้เพื่อความสะดวกต่อการออกรายงาน
 5. ปุ่ม “เรียงตามวันที่” เมื่อคุณคลิกปุ่มเพื่อเรียงตามวันที่ MANAWORK จะทำการเรียงวันที่เริ่มงานจนถึงวันสิ้นสุดงานเพื่อความสะดวกในการค้นหางาน
 6. ตัวกรอกเสริมวันที่ ช่วยคุณในเรื่องของวัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส ปี คุณสามารถเลือกใช้งานได้ในทุกรูปแบบ ตามความสะดวกของการใช้งาน
 7. ปุ่ม “ วันนี้  <  >” ไว้สำหรับดูแผนการทำงานในอดีตหรืออนาคต
 8. ชื่อทาสก์
 9. วันที่เริ่ม
 10. ผู้รับมอบหมาย
 11. ระยะเวลา(วัน)
 12. ปุ่ม “ + ”(สีฟ้าข้างระยะเวลา)

12.1 “+”  ในโปรเจค จะเป็นการ เพิ่ม “รายการทาสก์”

ภาพแสดงรายการทาสก์

12.2 “+”  ในรายการทาสก์ จะเป็นการเพิ่มทาสก์

ภาพแสดงทาสก์

12.3 ไทม์ไลน์แสดงระยะเวลาทำงานของทาสก์ในแต่ละอัน

คู่มือการใช้งาน
MANAWORK Editor MANAWORK Editor · 2 มิ.ย. 2565 เวลา 4:18 น.