MANAWORK

Team Management อย่างมีประสิทธิภาพกับ MANAWORK

Project Management Tools - Team Management
Team Management อย่างมีประสิทธิภาพกับ MANAWORK

องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่เพียงผู้บริหารที่ดีเท่านั้น ทีม คือบุคคลสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต สถานการณ์บางอย่างอาจวุ่นวายจนทำให้หัวหน้าไม่มีเวลาในการตรวจสอบหรือให้ความสนใจกับสมาชิกในทีมมากนัก และในปัจจุบันเกิดรูปแบบการทำงานแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ลักษณะการทำงานรูปแบบ Remote Working ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ ในขณะเดียวกันนั้น องค์กรจะต้องสร้าง Team Management ให้มีประสิทธิภาพ ไม่อย่างนั้นอาจเกิดปัญหาในหลายด้านตามมาได้ ทั้งด้านการทำงาน การสื่อสาร หรือความสัมพันธ์ของคนในองค์กร สิ่งที่สำคัญคือต้องสร้างความสุขกับการทำงานให้กับพนักงานทุกคน โดย Team Management ให้องค์กรเดินหน้าต่อไปอย่างมีระบบ ลดความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในองค์กร และในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่า Team Management ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นมีความสำคัญ

การจัดการทีมคืออะไร?

การทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้นั้น เหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ที่ต้องมีจำนวนหลายชิ้นถึงจะออกมาเป็นภาพที่สวยงามได้ งานก็เช่นกัน ต้องมีหลายคนรวมตัวกันเป็นทีมช่วยกันลงมือทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินงานและมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความหลากหลายและความคิดเห็นที่แตกต่าง การที่จะทำให้งานสำเร็จและราบรื่น ต้องมีการจัดการทีมที่ดี มีแผนงานที่เป็นไปอย่างมีระบบ สื่อสารกันในทีมอย่างตรงไปตรงมา และการใช้เทคโนโลยีหรือ Project Management Tools ในการบริหารงานจัดการทีม เพื่อช่วยให้ทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม จัดการ Teamwork ให้มีประสิทธิภาพด้วย MANAWORK คลิก

การจัดการทีมสำคัญแค่ไหน?

การจัดการทีมให้เป็นระบบ สามารถทำให้ทีมของคุณมีแรงจูงใจและช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จได้ การจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพจะยิ่งทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบการทำงานของคนยุคใหม่เป็นแบบ Hybrid มากขึ้น ดังนั้น การจัดการทีมก็จะยากมากยิ่งขึ้น และการจัดการทีมถือเป็นเรื่องที่สำคัญ หากธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างไม่มีทิศทาง พนักงานต่างคนต่างทำงาน พอนำชิ้นงานมารวมกัน อาจไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเกิดปัญหาความขัดแย้งต่อกันในทีมได้ การพัฒนาธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่งต้องมีการทำ Digital Transformation ก็ต้องมีการใช้ Project Management Tools ช่วยให้คุณพบจุดบกพร่องของการทำงานที่ต้องปรับปรุง ทีมรู้เป้าหมายในงานอย่างชัดเจน เข้าใจรายละเอียดของงานที่ตนเองรับผิดชอบ ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่

การจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพกระทบต่อผลลัพธ์ในการทำงานของพนักงาน กระตุ้นให้พนักงานดำเนินการอย่างมีทิศทาง จัดลำดับความสำคัญของงานกับความสมดุลในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนงานไม่ตกไปอยู่ที่พนักงานคนเดียว บริหารงานอย่างเหมาะสมทำให้มีเวลาในการแสดงความคิดเห็นกันในทีมมากขึ้น ซึ่งการมีส่วนร่วมกันในทีมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน พนักงานทุกคนจะได้เข้าใจในความต้องการของแต่ละคน รู้สึกสนุกและมีความสุขกับการที่ได้มีส่วนร่วมทำให้บรรลุเป้าหมายของทีม เพราะทุกคนร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่งผลให้ผลลัพธ์ของงานออกมามีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจ

อ่านเพิ่มเติม หยุด!! การทำงานแบบ SILO เพื่อก่อตั้ง “Teamwork” คลิก

เคล็ดลับจัดการทีมให้มุ่งสู่ความสำเร็จ


1. การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา

การทำงานที่มีความตรงไปตรงมา กล้าที่จะสื่อสารกันให้ตรงจุด สร้างความใกล้ชิดให้กับคนในทีม ส่งเสริมให้ทีมได้สื่อสารกันสม่ำเสมอ เปิดโอกาสให้ได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน จะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการสื่อสารที่เปิดกว้าง อาจจะมีการประชุมทีมสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อให้ทุกคนได้แชร์ปัญหาต่อกัน และรู้สึกว่าทีมคือที่พึ่งของทุกคน ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน หากเก็บไว้คนเดียวปัญหานั้นอาจไม่ถูกแก้ไข ซึ่งอาจกระทบต่องานและคนในทีมด้วยก็ได้ถ้าไม่รีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน

2. แสดงความคิดเห็นร่วมกันเสมอ

ความร่วมมือกันเป็นสิ่งที่สำคัญในการพาทีมไปสู่ความสำเร็จ ทั้งการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็น การร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันจะช่วยให้ทุกคนได้พูดในสิ่งที่กำลังคิดอยู่หรือสิ่งที่ต้องการ อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน และความแตกต่างนั้นอาจจะช่วยตอบโจทย์การทำงานของคุณอยู่ก็ได้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วเพราะทุกคนร่วมมือกันหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น MANAWORK มอบพื้นที่สำหรับการแสดงความคิดเห็นในงานให้กับคุณได้สื่อสารกันในแต่ละประเด็นของงานนั้น ๆ และสามารถแนบไฟล์งานเพิ่มเติมให้กับทีมได้อีกด้วย

Project Management Tools - Task
ภาพแสดงหน้า Task

3. ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

พนักงานจะมีความสุขในการงานมากขึ้นหากพวกเขาเข้ากันได้ดี จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองโดยไม่สนใจกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงทันเวลากำหนดไว้ และไม่เกิดข้อขัดแย้ง การส่งเสริมการทำงานร่วมกันหัวหน้าทีมสามารถใช้เทคโนโลยี Project Management Tools เพื่อใช้ในการสร้างมาตรฐานกระบวนการทำงานและความร่วมมือให้กับพนักงานที่ทำงานทั้งภายในออฟฟิศและในรูปแบบ Hybrid ให้พนักงานรู้สึกว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของทีมอยู่เสมอ

เทคโนโลยี Project Management Tools สามารถช่วยให้ทีมทำงานร่วมกัน ทั้งติดตามงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน และสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย มองเห็นภาพของสิ่งที่กำลังดำเนินการในทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นอยู่

อ่านเพิ่มเติม How-to ใช้ Project Management Tools อย่างไรให้ได้ผล คลิก
Project Management Tools - Project
ภาพแสดงตัวอย่างโปรเจค

4. เชื่อมั่น เชื่อใจในทีม

การรับพนักงานที่มีความสามารถตามที่องค์กรต้องการแล้วนั่นถือว่าองค์กรยอมรับในความสามารถของบุคคลนั้นว่าจะสามารถเข้ามาร่วมทีมเพื่อสร้างความให้กับองค์กรได้ในระดับหนึ่งแล้ว และการจัดการทีมควรจัดการทีมทุกระดับในองค์กร จะได้รู้ว่าแต่ละระดับเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง หรือมีอะไรที่ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม

ความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพ ทุกคนในทีมจะรู้สึกสบายใจที่จะเปิดใจต่อกัน หากปราศจากความเชื่อใจต่อกันแล้ว การร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพของการทำงานก็จะลดลง มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของทีมเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด MANAWORK สามารถระบุผู้รับมอบหมายและรายละเอียดของงานให้กับทีมได้ทราบ จะได้รู้จำนวนของชิ้นงานที่ต้องทำนั้นมีความสมเหตุสมผลกับระยะเวลาหรือไม่

Project Management Tools - Assignee
ภาพแสดง ปุ่มเพิ่ม "ผู้รับมอบหมาย"

5. ป้องกันข้อผิดพลาดของงาน

แน่นอนว่าการทำงานหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะผิดพลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานของคุณโดยตรง หากผิดพลาดบ่อยครั้งก็คงไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอน และอาจกระทบไปถึงลูกค้า เกิดความไม่พอใจ โดย MANAWORK สามารถลดข้อผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยลงได้ เพราะเป็น Project Management Tools ที่มีฟีเจอร์แจ้งเตือนให้คุณได้รับรู้ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม MANAWORK ว่าใครทำอะไรบ้าง หรือมีใครทำงานผิดจะได้รีบเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และคุณยังสามารถกำหนดการแจ้งเตือน เพื่อเป็นตัวช่วยเตือนคุณล่วงหน้า โดยที่คุณอาจจะลืมไปว่าอีก 3 วันคุณมีงานต้องส่งแล้ว

6. ระยะทางไม่สำคัญต่อการทำงาน

การจัดการทีมที่ทำงานห่างไกลกัน องค์กรต้องมีการจัดการรับมือปัญหาความท้าทายในเรื่องของ Team Management ให้เสมือนทำงานอยู่ในออฟฟิศเดียวกัน ต้องมีการนำ Project Management Tools เข้ามาสนับสนุนการทำงานให้ทีมประสานงานกันได้อย่างเป็นระบบ หมดกังวลเรื่องการทำงานต่างสถานที่และ MANAWORK เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ ทีมสามารถอัปเดตความคืบหน้าของตนเองได้แบบ Real Time และมี Dashboard สรุปภาพรวมของการทำงานทุกโปรเจคที่ดำเนินการทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปปรับปรุงภายในองค์กรให้แต่ละทีมได้ปรับปรุงในส่วนที่ผิดพลาดและเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Project Management Tools - Dashboard
ภาพแสดงหน้าภาพรวม

MANAWORK แพลตฟอร์มสำหรับคนยุคใหม่ที่พร้อมทำ Digital Transformation ให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ การบริหารงานจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะช่วยให้องค์กรของคุณเป็นองค์กรที่สร้างความประทับใจให้กับพนักงาน ให้มีความต้องการและตั้งใจทำงาน เพราะองค์กรของคุณมีการจัดการที่ดีนั่นเอง

กับพนักงานหมดกังวลกับปัญหาการทำงานที่ยุ่งเหยิงให้กลับมามีไฟอีกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!👉 https://manawork.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ Line

นัดเดโม่ / ข้อเสนอแบบองค์กร ติดต่อได้ที่ 063-535-1193 (ทีมมานะ)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ

MANAWORKProject Management ToolsTeamwork
Charida S Charida S · 31 ม.ค. 2566 เวลา 2:00 น.

SUGGEST POSTS